Dyrt att ta bort riktnumren

Att ta bort riktnumren och göra andra förändringar i nummerplanen uppskattas kosta cirka 600 miljoner kronor för svenska operatörer, företag och myndigheter. Det visar beräkningar som Post- och telestyrelsen har låtit göra.

I dagsläget är nummerplanen föråldrad och är till exempel inte anpassad för ip-telefoni och tillåter inte att fasta telefonnummer används utanför respektive riktnummerområde eller att fasta nummer används för mobilabonnemang.

Trots detta så finns och efterfrågas tjänster som bryter mot dessa regler. I dag finns till exempel över 120 000 mobilabonnemang som nås via fasta telefonnummer. Post- och telestyrelsen, PTS, vill därför modernisera nummerplanen så att dessa tjänster och andra framtida tjänster som användarna vill ha blir godkända.

PTS föreslår två olika åtgärder. Avskaffa riktnumren så att man kan ta med sig sitt fasta telefonnummer när man flyttar utanför riktnummerområdet och ta bort skillnaden mellan fasta och mobila nummer, vilket skulle göra det möjligt att flytta telefonnummer mellan fasta och mobila telefonabonnemang.

Kostnaden för förändringarna
Inget beslut om förändringar har tagits än och som ett led i arbetet med översynen av nummerplanen har PTS låtit genomföra en studie om vad förändringarna skulle kosta operatörer, företag, myndigheter och privatpersoner.

En preliminär uppskattning gör gällande att den totala kostnaden skulle bli cirka 600 miljoner kronor. Studien visar också att den största delen av kostnaderna skulle ligga hos operatörerna eftersom förändringarna kräver ändringar i tekniska system samt information till kunder.

Arbetet framöver
Ett beslut om den fortsatta inriktningen på nummerplansarbetet väntas tidigast under 2012. Därefter kan det ta cirka 5-10 år innan förändringar är genomförda.  

Källa: Post- och telestyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *