E-anbud snart obligatoriskt

Om några år blir det obligatoriskt för leverantörer att lämna anbuden elektroniskt enligt de nya upphandlingsdirektiven.  Och upphandlande myndigheter och enheter måste ta emot och behandla elektroniska fakturor om de överensstämmer med anvisad europeisk standard för elektronisk fakturering.  
– Jag kan se att e-handel och e-fakturering börjar införas alltmer. Hittills har det varit på eget initiativ men det beror även på de kommande lagkraven både när det gäller e-fakturering och att motta anbud elektroniskt, säger Kerstin Wiss Holmdahl, svensk samordnare på området och mångårig expert inom e-handel, till Offentliga Affärer.
Kerstin Wiss Holmdahl hoppas nu att den gemensamma standarden, kallad CEN/BII, ska slå igenom i alla EU:s medlemsländer.
OA: Kommer alla länder att ansluta sig till standarden eller finns det medlemsländer som ”kör sitt eget race”?
– Det finns idag ingen annan standard som utgår från europeisk upphandlingslagstiftning, däremot finns det många olika lösningar i olika länder. Men det finns ett behov av att ha gemensam struktur och minsta gemensamma nämnare av nödvändig information som standard. Det underlättar för både leverantörer som känner igen sig och för upphandlande myndigheter som med strukturerad information kan automatisera processerna mer då. – När nu CEN/BII-initiativet finns hoppas jag att anpassningar successivt sker i lösningarna. Och att medlemsstaterna rekommenderar CEN/BII i sina respektive länder. Det faktum att CEN/BII:s meddelanden nu används i flera länder, förutom i Sverige under konceptet Svehandel , visar att standarden fungerar väl.
I början av december 2014 hölls ett seminarium kring dessa frågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm. Det skedde inom ramen för det arbete som Sverige deltar i kring utveckling av standarder för e-upphandling och e-handel samt e-fakturering. Deltagarna fick presentationer från regeringarna i Frankrike, Italien, England och Nederländerna.
OA: Vilka huvudsakliga slutsatser drar du efter det genomförda seminariet den 2 december?
– Flera länder presenterade sitt arbete och hur långt de har kommit. De är dock medvetna om att det också finns utmaningar och jag känner igen många av deras synpunkter från arbetet med införandet av e-handel och e-fakturering under årens lopp här i Sverige. Att använda gemensam standard verkar alla vara eniga om, men sen är det ju mycket mer som behövs för att få igång användningen.

0 thoughts on “E-anbud snart obligatoriskt

  1. Med e-anbud kommer ofta frågan om hur anbudshandlingarna ska undertecknas. Vi på Egree erbjuder enkla lösningar för att underteckna dokument med svensk e-legitimation, kolla gärna in får webb för mer information!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *