E-faktura blir krav i upphandling 2019

Som väntat måste alla leverantörer till offentlig sektor från och med den 1 april 2019 skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.
Det är innebörden i en tidigare aviserad proposition från regeringen som överlämnades till riksdagen i mars 2018.
– Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Europeisk standard
I propositionen föreslår regeringen att fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.
Förslaget har behandlats av lagrådet, som lämnade det utan erinran.
Förslaget genomför EU:s direktiv om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (2014/55/EU). För att underlätta anpassningen till de nya reglerna förslås kravet gälla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter att lagen har trätt i kraft den 1 april 2019.
Dessutom avser regeringen att ge en myndighet i uppdrag att tillhandahålla stöd i form av bland annat informations- och utbildningsinsatser till såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till den offentliga sektorn, meddelar Ekonomistyrningsverket, ESV.
Vad innebär det för offentlig sektor?
ESV: Såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. Om man redan använder PEPPOL-BIS-fakturan (Svefaktura 2) kommer det inte att innebära några stora skillnader i standard. PEPPOL-nätverket är förberett för den nya europeiska e-fakturastandarden.
Hur kan offentlig sektor förbereda sig?
ESV: Inledningsvis bör man göra följande: Fråga om era systemleverantörer (av till exempel ekonomisystem och e-handelstjänst) stödjer de e-fakturastandarder som SFTI rekommenderar. Anslut er till PEPPOL. Fråga er leverantör av inköpssystem eller ekonomisystem om de redan är en accesspunkt till PEPPOL för er. Kontakta ESV om ni behöver veta mer. Informera era leverantörer om de nya lagkraven på e-faktura från 1 april 2019. Säkerställ att ni kan erbjuda en fakturaportal till era leverantörer.
– Ställ krav på e-faktura i era upphandlingar, uppmanar ESV till sist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.