E-förvaltning kan innebära risker

E-förvaltning kan innebära allvarliga risker. Förr samlade man in uppgifter för att det fanns ett behov. Nu samlas de in för att de ”kan vara bra att ha”.

Det fastslår Integritetskommittén som efter en kartläggning identifierat de allvarligaste hoten mot den personliga integriteten. I senaste utgåvan av Datainspektionens tidning Integritet presenteras de största potentiella riskerna för den personliga integriteten i ett alltmer digitaliserat informationssamhälle. Risker som den parlamentariskt sammansatta kommittén pekar ut.
– Det ser värre ut än vad jag trodde, säger ordförande i kommittén, Göran Gräslund, och tillägger, den personliga integriteten tappar terräng inom alla samhällsområden.
Mitt i allt det positiva som sker i form av utökad service till medborgarna höjs alltså ett varningens finger. Allt fler tjänster har tillkommit, som möjlighet att deklarera, ansöka om föräldrapenning och ansöka om förskoleplats via internet. Det blir också vanligare att myndigheter vill dela uppgifter med varandra. Det gör att fler företeelser inom e-förvaltning anses vara förenade med risker för den personliga integriteten, skriver tidningen Integritet.
Allvarliga risker är myndigheter som lagrar personuppgifter om medborgare i molntjänster, myndigheter med bristande informationssäkerhet och myndigheter som arbetar med kontroller av medborgare på internet, hävdar Datainspektionen.
Andra riskområden som listas är köp på nätet, lagring i molnet, att personuppgifter lämnar landet, framtidens försäkringar samt känsliga uppgifter i hälso- och sjukvården. Övervakning på jobbet och dålig överblick i skolor över vilka personuppgifter som hanteras är andra hot, enligt Datainspektionen.
Läs hela rapporten på http://bit.ly/integritetsrapport
Fakta Datainspektionen
Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *