E-förvaltning och e-tjänster bra i krisen

När interaktionen ansikte mot ansikte inte är möjlig blir e-förvaltningslösningar viktiga, konstaterar Europeiska Kommissionen.

Kommissionen pekar på säkra lösningar som möjliggörs bland annat tack vare e-ID (i Sverige bl.a. BankID) och e-Signatur. Tack vare lösningar som följer EU:s eIDAS-förordning behöver medborgarna inte lämna sina hem för att interagera med offentliga förvaltningar. De kan även underteckna kontrakt, m.m. utan att träffas ansikte mot ansikte.

Affärer på distans
Även merparten av den hantering som behövs för att upprätthålla affärerna, som att skriva kontrakt och genomföra transaktioner, kan numera ske säkert på distans. På så vis blir digitala verktyg ett av flera sätt att upprätthålla social distansering i tider av kris, slår Kommissionen fast.

Man pekar slutligen på att användningen av säkra elektroniska lösningar kan stödja företag runt om i Europa. Det gäller inte minst små och medelstora företag (SME) som nu drabbas hårdast av Coronaviruset.

Läs mer här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *