ECM-företag öppnar Stockholmskontor

Som en del i den nya produktsatsningen och expansionen etablerar nu Artvise ett Stockholmskontor.
Kontorets uppgifter blir att leda den nya satsningen på Contact center samt att bygga ett partnernätverk som levererar värde till befintliga och nya kunder.
På kort tid har Artvise produkter för kundtjänst och e-tjänster tagit stora marknadsandelar. Den nyligen lanserade produktsatsningen på marknaden för Contact center har mottagits väl och Artvise fortsätter expansionen.
Som chef för Stockholmskontoret har Artvise rekryterat Johan Strid som har lång erfarenhet från IT-konsultbranschen. Ytterligare tre medarbetare har redan rekryterats och den 1 januari öppnar det nya kontoret.
”Det känns som vi rekryterat ett stark och kunnigt team till vårt stockholmskontor och jag tycker framtiden ser riktigt spännande ut”, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.
Om Artvise AB
Artvise är ett It-bolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik. Förutom en strategi att leverera konsulttjänster har Artvise även som mål att ta fram och erbjuda egna programvaror inom ECM-området.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.