EFD 2017: GDPR i praktiken Verktyg och metoder som gör dig och hela din organisation GDPR compliance

Den nya europeiska dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter PUL med strängare krav på hantering av personuppgifter; direkt och indirekt länkade till en individ. Höga böter väntar organisationer som inte efterlever kraven i GDPR. Datasäkerhetsexpert Karen Lawrence Öqvist går igenom åtta enkla principer och metoder som hjälper dig på vägen för att din verksamhet ska uppfylla GDPR compliance. Karen Lawrence Öqvist, GDPR Privacy Expert, författare och föreläsare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.