EFD 2017: Ökad verksamhetsnytta med det nya ramavtalet för e-arkiv

SKL Kommentus nuvarande ramavtal för e-arkiv löper ut i november 2017 och har använts för avrop av ett 40-tal organisationer. När det nya ramavtalet är på plats är vägen lagd för ett utökat användande av e-arkivering hos alla verksamhetsgrenar och hos den stora mängd användare ett modernt e-arkiv ska tjäna. Låt oss beskriva hur dagens ramavtal format det nya och hur vi ser att framtiden för våra digitaliseringsinriktade ramavtal ser ut. Tommy Bengtsson, SKL Kommentus Inköpscentral & Martin Olsson, Förvaltningsledare, Stockholms läns landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.