EFD 2017: X road, en del av den svenska digitala förvaltningsmodellen?

X-road är ryggraden av e-Estonia. En av grundbultarna för e-Estonia är att databasen är decentraliserad. X-road är den viktiga kopplingen mellan databaserna som tillåter dem att arbeta tillsammans. All utgående data från X-road är digitalt signerad och krypterad. All inkommande data är autentiserad och loggad. Den här lösningen finns nu även i Finland. Är nästa steg att Sverige tar till sig den här lösningen? Heiko Vainsalu, Architect, Estonian information system authority & Shahyan Khan, Partner & rådgivare inom digital transformation, Pink Mango

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.