Brand i höstas – ny skola redan klar

I oktober 2018 sattes Gottsundaskolan i brand och nära 500 elever blev av med sina klassrum. Nu, lagom till höstterminens start, står en nyproducerad högstadieskola klar, redo att ta emot eleverna igen.
Arbetet med att få moduler på plats började redan dagen efter att skolan brunnit. Kommunen behövde ta hänsyn till en mängd faktorer. Det visade sig till exempel att det under ett av husen finns ett skyddsrum och man fick ansöka hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om en tillfällig avveckling av skyddsrummet.
Klassrum i nya skolan. Foto: Parmaco.
Utformningen av skolan är framtagen av Parmacos arkitekt- och designteam, bland andra Vicky Laflamme (bilden), arkitekt och designchef på företaget. Teamets medlemmar är specialister på barns arbetsmiljö så det är en skräddarsydd lösning som levereras, utifrån skolverksamhetens specifika önskemål och behov.
Väldigt tacksamma
– I en sådan här kritisk och oförutsedd situation är vi väldigt tacksamma över att Parmaco har kunnat leverera en så stor skola med hög standard på så kort tid. Vår prioritet har varit att eleverna så snart som möjligt ska kunna få komma tillbaka till en trygg läromiljö, vilket de nu kommer få göra, säger Elisabeth Viksten Eriksson, rektor på Gottsundaskolan.
Hon berättar att man jobbat nära Parmacos arkitekter för att bland annat välja både ut- och invändiga kulörer till skolan. På så sätt har man kunnat sätta vår egen prägel på den.
– Nu ser vi fram emot skolstarten, säger rektorn.
Färdig på 2,5 månader
Skolan började monteras i mitten på maj 2019 och har färdigställts på 2,5 månader. Gottsundaskolan består nu av två byggnader på två plan samt en tredje befintlig byggnad som klarade sig från branden. Den har renoverats och kommer att användas i fortsättningen.
Sammantaget har 58 moduler byggts ihop, bestående av 15 klassrum, varav fyra är specialutrustade för NO-Kemi och Teknik. Utöver klassrum finns gemensamma rastutrymmen, personalutrymmen, wc och rwc, en invändig trappa, arbetsplatser för lärare, och administration, konferensrum, NO-prepp och grupprum.
Bra samarbete
– Vi har genom hela processen haft ett väldigt bra samarbete med kommunen och skolledningen för att få en optimal miljö, vilket också har underlättat och gjort arbetet med Gottsundaskolan väldigt roligt. För oss är det av högsta vikt att tillgodose de önskningar och behov som finns både från kommunens håll och för de som ska vistas i skolan. I detta fall har det främst handlat om att få till inredningen på bästa sätt, där vi haft ett givande samarbete med inredningsarkitekter. Ju mer samarbete desto bättre skola i slutänden! Vi tror och hoppas att eleverna kommer att trivas när de börjar, säger Vicky Laflamme, arkitekt och designchef på Parmaco (bilden).
Fakta
Den nya Gottsundaskolan mäter 3 082 kvadratmeter, rymmer 350 elever plus personal och kommer att stå på plats i minst fem år. Även om det är en tillfällig skola lever den upp till samma kriterier som en permanent byggnad och kan dessutom anpassas i storlek efter skiftande behov och över tid.
Skolan har funktionella lokaler där undervisningen kan ske effektivt. Klassrummen är rymliga med bra ljusinsläpp vilket gynnar lärandet. Stor vikt har lagts vid designen som är tänkt att knyta an till omgivningens färgsättning, bland annat till träkyrkan intill skolan. Entréerna har rödmålade träfasader för att betona och underlätta orienteringen på skolgården.
Källor: Uppsala kommun, Parmaco, UNT.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *