Efter e-handel följer analys

Det är först när e-handeln har varit i bruk en tid, och inköpsstatistik har samlats in, som de riktiga vinsterna visar sig.

Ida Wernered i Västra Götalandsregionen, har de senaste åren arbetat med en stor elektronisk handelslösning för Västra Götalandsregionen. Under arbetets gång har hon sett ett behov av nya arbetssätt och nya befattningar.

– E-handeln baserat på en genomtänkt affärsmodell innebär att man kommer få enorm information om verksamheters konsumtionsbeteende, affärernas innehåll och avtalstrohet. Men då behövs affärscontrollers, affärsanalytiker och affärsutvecklare som sammanställer all information, drar slutsatser, utvecklar affärsmodeller och kommer med förslag till förbättringsåtgärder. Vi vill kort och gott göra smartare affärer och stödja verksamhetsprocesserna med varor och tjänster av hög kvalitet till lägre pris.

För två år sedan drog hon igång projektet Framtidens Affärsaktörer, en satsning på kompetensutveckling. Nu startar de första kurserna för drygt 180 personer i Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Landstinget i Östergötland. Projektet finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden) och marknadsförs under namnet ”Våga Växa”.

Utbildningarna till Affärscontroller, Affärsanalytiker och Affärutveckling/Inköp är i full gång.

– Kurserna ökar kompetensen hos olika personalkategorier inom förvaltningarna och förbereder dem på de möjligheter som skapas med e-handel, säger Mikael Ahlström, projektledare för satsningen Framtidens Affärsaktörer i Västra Götalandsregionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *