Efterlyser dialogkultur i upphandling

Dialog i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen är nödvändigt för att stimulera innovation och nytänkande inom VA-branschen. Det visar en undersökning om offentlig upphandling som Varim, vattenreningsindustrins branschorganisation, har genomfört.
– Undersökningen låter alla som deltar i VA-upphandlingar komma till tals. Driftpersonal, enhetschefer, upphandlare och företag är eniga om att det finns stora möjligheter att förbättra de offentliga upphandlingarna, sägerRobert Kingfors, generalsekreterare i Varim, i ett pressmeddelande.
En majoritet av deltagarna – och inte minst upphandlarna – i undersökningen trycker hårt på att receptet för att effektivisera upphandlingarna är mer, bättre och tidigare dialog.
Det finns inga juridiska hinder för att genomföra dialoger, tvärtom! De nyligen antagna EU-direktiven understryker dessutom ytterligare betydelsen av dialog och kontakter mellan upphandlande myndigheteroch leverantörer.
– Vi behöver en ny upphandlingskultur i Sverige. Den ”beröringsskräck” som sedan länge finns hos upphandlande myndigheter har resulterat i att det inte finns någon tradition av att hålla dialoger, säger Robert Kingfors.
– Dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenreningen står inför stora investeringar för att klara klimatförändringar och skärpta miljökrav. Tidig dialog i upphandlingsprocessen stimulerar innovation och ökar konkurrensen, vilket kommer såväl kommuner som VA-abonnenter till godo, säger Robert Kingfors.
I Norge pågår nu ett utvecklingsprogram för att förnya den offentliga upphandlingen. Resultatet visar att tidig dialog lyfter upphandling till en strategisk fråga och leder till fler innovationsvänliga upphandlingar.
Varim deltar därför gärna i ett pilotprojekt om tidig dialog, baserat på de norska erfarenheterna, som Teknikföretagen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen har föreslagit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *