Kommunal polis ökar medborgarinflytande

En kommunal polis ger både ett ökat medborgarinflytande och en uthållig lokal närvaro. Detta är av största vikt för att polisen skall behålla sitt förtroende och sin legitimitet, skriver debattörerna Torsten Elofsson och Krister Thelin.
Artikeln är publicerad i Svenska Dagbladet (2017-09-12) och Torsten Elofsson är ordförande för KD i Malmö samt f.d. polisintendent vid Polismyndigheten i Skåne, medan Krister Thelin är f.d. statssekreterare.
De båda skribenterna anser att allmänhet och lokala politiker måste känna att de har inflytande och möjlighet att påverka polisverksamhetens inriktning. Om medborgarna upplever att denna möjlighet saknas kommer legitimiteten att minska, menar de: ”Risken är en utveckling med minskad anmälningsbenägenhet och privata brottsbekämpande initiativ.”
Brottsförebyggande
Den kommunala polisen ska i första hand ha ett brottsförebyggande perspektiv genom hög synlighet och närvaro samt ett nära samarbete med skola samt sociala och andra ­lokala myndigheter, tycker debattörerna. Och fortsätter:
”Den ska utgöra ett komplement till den nuvarande nationella Polismyndigheten och foku­sera på de ’vardagsbrott’ och ordningsstörningar som i dagsläget ofta bortprioriteras i verksamheten, men som har stor betydelse för vanliga människor.
Slutligen framhåller artikelförfattarna att en särskild ettårig utbildning bör kunna utformas för en polis med kommunalt huvudmannaskap, vid sidan av nuvarande polisutbildning. ”En väl fungerande lokal polismyndighet skapar inte bara trygghet i lokalsamhället utan blir även en förebild på ett nationellt plan.”
Vilken kommun blir först?” frågar debattörerna till sist.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.svd.se/polisen-maste-oka-sin-lokala-narvaro
Foto: Polisen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *