Forska mer om inköp och upphandling

Det saknas idag forskning inom området offentlig upphandling och inköp. Fler forskningsstudier som på ett metodiskt sätt belyser olika aspekter kopplade till de offentliga inköpen och som därigenom bidrar till att utveckla den offentliga upphandlingen behövs.

Det skriver företrädare för ett antal aktörer i en debattartikel, däribland Almegas vd Ann Öberg (bilden på förstasidan), Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek (bilden nedan), ordförande Martin Kruse, Sveriges Offentliga Inköpare, samt flera personer från den akademiska världen.

Inger Ek, gd, Upphandlingsmyndigheten.

Exempel på frågor som skulle vara intressanta att få belysta ur ett forskarperspektiv är enligt debattörerna:

  • Effektiv användning av offentliga resurser
  • Korruption och kartellbildning
  • Kvalitetssäkring i leveranserna
  • Effekter av stark prispress
  • Kostnadsöverskridanden

Fler inom akademin behöver uppmuntra sina studenter, doktorander och forskare att skriva om frågor som rör offentliga affärer, anser undertecknarna av debattartikeln. De menar också att fler forskningsstiftelser och andra finansiärer måste bidra till att skapa ekonomiska förutsättningar för kunskapsbyggande inom ett område med stor påverkan på samhällsutvecklingen. 

Åtta undertecknare
Här är samtliga undertecknare av debattartikeln som var införd i Dagens Samhälle och på Upphandlingsmyndighetens webbplats:

Ann Öberg, vd Almega, Martin Kruse, ordförande Sveriges Offentliga Inköpare, Günther Mårder, vd Företagarna, Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap, Handelshögskolan i Stockholm, Malin Arve, docent, Norges Handelshøyskole, Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola.

Mats Bergman, professor
i nationalekonomi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *