Egil Nylén till stålkoncern

Egil Nylén, Upphandlingsmyndigheten, har sagt upp sig för att börja arbeta på stålkoncernen Sandvik.
– Jag är 61 år och kände att jag ville pröva något nytt. Att arbeta med inköpsfrågor på Sandvik är en utmaning som jag inte kan motstå, säger Egil Nylén till OFFENTLIGA AFFÄRER.
Han anställdes på som upphandlingsspecialist på Upphandlingsmyndighetens affärsenhet i oktober 2017. Då kom han närmast från tjänsten som upphandlingschef i Umeå kommun där han var verksam i cirka tio år.
Inköpsbanan anträdde Egil Nylén först genom ett jobb på ICA-koncernen. Efter det har det mest blivit offentlig sektor genom åren. Nu sluts cirkeln när han åter ska arbeta med inköp i ett privat bolag.
Egil Nylén har även varit upphandlingschef på Region Siljan och dessförinnan på Allego Competence AB (numera Colligio AB), som på den tiden erbjöd kompetensutveckling inom offentlig upphandling.

Bosatt i Gävle
Egil Nylén har även erfarenhet från ett annat kommunalförbund, Gästrike inköp, som senare uppgick i Inköp Gävleborg. Kommunalförbundet fungerade som upphandlande enhet för tre kommuner och Egil Nylén arbetade där under fem år. Han betraktar Gävle som sin uppväxtort eftersom han kom dit som elvaåring.
Gävle är också Egils nuvarande bostadsort så det blir närmare till jobbet framöver. Sandviken ligger bara några mil från Gästrikemetropolen.
Egil Nylén överger alltså inte inköpsområdet och han avser att återkomma med inlägg i debatten om hur den offentliga upphandlingen utvecklats under de år han varit verksam. OFFENTLIGA AFFÄRER ser med spänning fram emot detta.
Bilden: Egil Nylén. Foto: SOI.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.