Ekerö vill starta egen polisstyrka

Ekerö kommun vill bli pilotkommun för bildandet av en egen kommunal polis. Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) framställer sin begäran i ett öppet brev till justitieminister Morgan Johansson (S). 

– Inte för att vi egentligen vill utan för att vi måste, menar Adam Reuterskiöld och påpekar att han som representant för kommunens invånare har en skyldighet att säkerställa medborgarnas demokratiska rättigheter, däribland känslan av trygghet.

Adam Reuterskiöld, KSO, Ekerö.

– Vi kan organisera, utbilda och driva denna funktion och även kortsiktigt finansiera den förutsatt att staten ersätter oss kostnaderna, framhåller Adam Reuterskiöld.

Om ansökan om att få bli pilotkommun för kommunal polis inte beviljas, kräver han att staten åtminstone låter Ekerö kommun bilda ett så kallat LOV3-område* där hela kommunen ingår samt att regeringen utfärdar direktiv om generösare tillstånd för trygghetskameror. 

Lokala ordningsvakter
– Detta skulle innebära att lokala ordningsvakter ges utökade befogenheter och blir ett viktigt stöd för polisen som annars inte hinner ut i tid. Även om våra kommuner idag är trygga platser med förhållandevis låg kriminalitet, så känner vi en ökad oro inför framtiden. Vi kallar därför på regeringen och dig som justitieminister att ge oss kommuner ökade befogenheter att få bukt med otryggheten i vårt samhälle, avslutar Adam Reuterskiöld.

Morgan Johansson, justitieminister (S).

Debattartikeln var publicerad i Expressen 22 apr 2022. Texten uppdateras, OFFENTLIGA AFFÄRER söker Adam Reuterskiöld för att få svar på frågor.

*Fotnot
LOV3 är ett geografiskt område där ordningsvakter får tjänstgöra enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) efter särskild prövning av Polismyndigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *