Ekerö kommun omvärderar arbetsmiljön

Ekerö kommun har just avslutat ett omfattande forskningsprojekt för att förbättra den förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Det finns många problem med de traditionella sätten att mäta arbetsmiljön på en arbetsplats. Ett är att de flesta instrument som används inte grundar sig i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Ett annat är att jämförelsemöjligheter saknats eftersom alla kommuner håller sig med sina egna, ofta egenkomponerade, instrument. Det tredje, och mest centrala problemet, är att resultaten ofta inte varit direkt tillämpbara för det förändringsarbete som undersökningen i botten syftat till.

Utvecklingsarbetet har varit mycket grundläggande och tagit flera år att genomföra. Förutom den kollektiva datainsamlingen finns även en individuell tjänst i form av ett självtest på internet som ger den enskilde en unik möjlighet att snabbt och enkelt få en objektiv bild av sin egen arbetssituation. Den är tänkt att bland annat utnyttjas inför medarbetarsamtal och i annat utvecklingsarbete.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu för första gången har ett konkret handlingsunderlag för varje arbetsenhet att själva i första hand börja arbeta med. Rapporterna innehåller nämligen inte bara en rapport om tillståndet utan även, och det är viktigare, vad som saknas för att arbetsmiljön ska kunna bli mer tillfredsställande. Eftersom metoden bygger på ett grundläggande forskningsprojekt som tydligt definierat sammanhangen vet vi också varför det ser ut som det gör, säger Ingrid Dahlström Millar, HR-chef Ekerö kommun

– Jag ser fram emot att så småningom få möjlighet att mäta vår kommun mot andra kommuner och mot enskilda verksamheter i andra kommuner. Jag tror nämligen att öppna jämförelser med andra är en god grogrund för ett framgångsrikt utvecklingsarbete till gagn för våra medborgare, avslutar Ingrid Dahlström Millar.

Utvecklingsprojektet Arbetsmiljökompassen är resultatet av ett samarbete mellan Ekerö, Järfälla, Södertälje och Nynäshamn kommuner med företaget Information Tools Scandinavia AB som nav och inspirationskälla. Medverkande i utvecklingsarbetet har varit en lång rad meriterade forskare från bland andra Stockholms Universitet och Karlstads Universitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *