”Ekomat ingen bra norm”

Det går inte ihop att ha ekomat som norm, samtidigt som vi ska producera mer mat och mätta fler munnar. Det menar EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).
 Han anser att vi i stället borde satsa på ”åtgärder som på riktigt gör skillnad för miljön och som leder till att matproduktionen ökar i Sverige”. EU-parlamentarikern pekar på att klimatförändringarna sker här och nu och tiden är knapp:
– Vi har bara råd och tid att vidta de åtgärder som är mest kostnadseffektiva och resultatinriktade. Hit hör inte riktade satsningar ekologiska odlingar och ett motstånd mot växtskyddsmedel och GMO”, framhåller han.

MP vill ha 40 procent eko
Hans synpunkter framförs i en debattartikel i Aftonbladet 2018-07-16 och författaren riktar udden mot Miljöpartiet som vill att 40 procent av jordbruksarealen ska vara ekologiskt odlad 2030.
– För att nå det vill man fördubbla anslagen och lägga hundratals miljoner på omställning till ekologisk produktion. Men beslutet att öka den ekologiska produktionen tycks vara baserad mer på känsla och en uppfattning om vad som är trendigt och populärt än på fakta om vad som är bra för miljön och vad som krävs för att producera mer mat i Sverige, menar Christoffer Fjellner.

Halverade skördar
Forskning visar att skördarna minskar med 30–50 procent vid ekologisk odling. En omställning från konventionellt till ekologiskt jordbruk innebär att man får ut mindre livsmedel på samma odlingsareal, skriver debattören.
Enligt Christoffer Fjellner innebär det att inhemsk livsmedelsproduktion minskar när det ekologiska jordbruket ökar. Därför skulle Sverige behöva öka importen av livsmedel.
– Det leder till inte bara till fler transporter med negativ inverkan på klimatet som följd, utan också till att den totala mängden producerade livsmedel i Sverige minskar. Alltså tvärtemot MP:s intentioner, menar parlamentarikern.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9mdRvM/ekologisk-mat-ar-inte-battre-mp
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *