Ekonomiska utmaningar för kommunerna

Lena Bäcker, chefsekonom på Kommuninvest, berättar vilka ekonomiska utmaningar som väntar för kommuner och landsting under de närmaste åren.

– Svensk ekonomi går urstarkt. När andra länder i Europa brottas med nedskärningar och skattehöjningar så visar svensk ekonomi en stark återhämtning där andelen sysselsatta stiger mot den högsta nivån på 20 år, säger Lena Bäcker.

Trots finanskris och lågkonjunktur klarar Sverige EU:s konvergenskriterier med god marginal. Även långsiktigt hävdar vi oss väl där den ekonomiska standarden för Sveriges befolkning ökade med hela 35 procent under perioden 1999–2009.  Sverige hävdar sig allt starkare i den internationella välståndsligan från 14:e till 11:e plats under 2010 och vi ligger främst i innovationsförmåga i världen.

– Men samtidigt har utmaningarna aldrig varit större.  Vår värld förändras och därtill förutsättningarna för landets kommunsektor. Efter ett antal goda år stundar utmaningar som innebär strukturella och ekonomiska utmaningar att råda bot på.

Lena Bäcker kommer under Ekonomidagarna i augusti att prata mer kring fyra stora utmaningar för kommuner och landsting.

– Infrastruktursatsningar till en kostnad av upp till 500 miljarder kronor, pensionsskulden till de anställda med 380 miljarder. Befolkning och arbetstillfällen koncentreras alltmer till storstadsregionerna och därmed en stadig befolkningsminskning i hälften av landets kommuner. Är integrationen en lösning?

Den fjärde utmaningen är samtidigt en positiv faktor – vi lever allt längre. Mer än hälften av de barn som föds idag kommer att få uppleva sin 100-årsdag. Men det innebär också att vi måste jobba längre, annars blir pensionerna lägre.

– Alltför många lämnar arbetet före 65 års ålder och ganska många fler skulle kunna arbeta längre än till 65. 73 svenska kommuner kommer att ha en ansträngd försörjningsbörda redan 2012. Inom 20 år väntas den siffran stiga till dryga 200 kommuner. Utvecklingen styrs enligt rapporten främst av de stora demografiska förändringarna.

Konferensen Ekonomidagarna arrangeras i Örebro, där även Kommuninvest har sitt kontor. Lena Bäcker hälsar med glädje välkommen till staden.

– Jag tycker att det är speciellt roligt att Örebro får vara värd för mötesplatsen för landets ekonomer där vi kommer att diskutera och lära om framtidens utmaningar – faktum är att framtiden redan är här, säger Lena Bäcker.

En längre intervju med Lena Bäcker kommer i nästa nummer av Offentliga Affärer som utkommer den 25 maj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *