Elbils­landet Norge

Norge, och framförallt Oslo, är världsledande i omställningen till avgasfri bilism. Gröna Bilister har analyserat de norska framgångarna och presenterar de fem avgörande punkterna här!

Sveriges utsläpp från transporter ökar, miljöbilsökningen har stannat av och fossil diesel dominerar försäljningen. Endast två promille av nybilsförsäljningen är elbilar. I Norge finns drygt 8000 elbilar, med nytt försäljningsrekord i september – över fem procent av bilförsäljningen! Norges framgångar kan upprepas i Sverige, om vi studerar följande fem framgångsfaktorer:

För det första: Ekonomiskt godtagbara villkor. Den norska befrielsen från moms och registreringsavgift gör elbilens inköpspris jämförbart med bensinbilens.
Efter den svenska supermiljöbilspremien på 40 000 kronor har elbilen fortsatt en merkostnad på 100 000 kronor eller mer och därför är det samma begränsade skara köpare med som utan premien.

För det andra: Ökad bekvämlighet. I Norge har elbilarna tillgång till kollektivtrafikkörfält vilket innebär att den som kör avgasfritt kommer fram fortare, och hela 40-55 procent av dagens elbilskunder uppger det som huvudskäl att välja elbil. Undantaget från ”bompeng” har också stor betydelse och den norska elbilsförsäljningen skulle minska 10-20 procent om den togs bort, samtidigt som 20 procent av elbilisterna utnyttjar förmånen gratis parkering med laddning.
I Sverige beläggs elbilar med samma trängselskatt som alla andra i Stockholm, och samma sak föreslås för Göteborg. Elbilarna har inte tillgång till särskilda körfält, och allt färre kommuner använder p-förmåner för att gynna grönare bilism.

För det tredje: Laddsatsning. Utan laddmöjligheter i gatumiljö är räckviddsångesten ett alltför stort hinder. Norge har över 3000 publika laddmöjligheter och drygt hundra snabbladdare.
I Sverige, med dubbelt så stor bilpark, finns en tredjedel så många publika laddställen och bara tiotal snabbladdare, och ingen ordentlig statlig satsning för att ändra detta.

För det fjärde: Del av en helhet. Norges fordonsbeskattning med rejäl bonus för bilar med mycket låga utsläpp, och hög straffskatt för de med mycket hög klimatpåverkan har haft större klimatmässig betydelse än elbilsboomen, samtidigt som det nästan inte kostat statskassan något.
I Sverige drivs ”Robin Hood för bilar” av centern och de rödgröna partierna, men ett skarpt lagförslag är långt borta – och därmed urholkas statskassan fortsatt för varje miljöbil som säljs.

Slutligen: Långsiktighet. Norge har redan gynnat elbilarna i åtskilliga år och stimulansen gäller minst till och med år 2017.
I Sverige utlovades supermiljöbilspremien 2010, men infördes först under våren och gäller bara till och med år 2014. Det nedsatta förmånsvärdet för elbilar gäller bara nästa år ut. Därmed vågar bara en begränsad skara entusiaster satsa på avgasfri bilism.

Om Sverige vill ha en påskyndad omställning till avgasfri bilism räcker det att ta efter dessa fem punkter – och det blir inte dyrare än dagens begränsade satsning!

Mattias Goldmann

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *