Eldigt och intressant tyckte Blix

”Eldigt och intressant” blev moderator Erik Blix sammanfattning av paneldiskussionen om särskilda regler för välfärdstjänster, en av Upphandlingsdagarnas absoluta höjdpunkter.
Debatten mejslade ut skiljelinjerna i synsätt, både när det gäller vinst i välfärden och om välfärdssektorn ska omfattas av särskilda regler i upphandlingen.
Med två politiker och riksdagsledamöter i panelen; Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), och Ulla Andersson (V), var det inte lätt att få igång debatten. Henrik Norinder, universitetsadjunkt, Lunds universitet, fick ge ett internationellt rättsperspektiv och Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega, företrädde leverantörerna.
Med juristerna Catharina Piper, advokat på Lindahls, och Mathias Sylwan, upphandlingsjurist i Lidingö kom mun och konsult, fick deltagarna även olika aspekter på regelverket.
Mathias Sylwan, upphandlingsjurist i Lidingö kommun på halvtid och konsult på halvtid, är övertygad om att EU-rätten tillåter Sverige att ha egna regler för välfärdstjänster. Sådana tjänster är ”allmänna tjänster” och därmed finns en öppenhet för flexiblare regelverk. Den tidigare förbudsjuristen på SKL menar att Sverige övertolkar EU-reglerna så att det blir ”näst intill extremt”.
Catharina Piper, Stefan Holm och den moderata politikern varnade för att införa ett särskilt regelverk för välfärdssektorn. Det kan bli begränsande i stället för att underlätta, inte minst som de regler som övervägs i liggande förslag kommer att utestänga vissa företag, befarade de.
– Ska vi förenkla eller underlätta? Förslaget snarare begränsar än öppnar upp, sa Catharina Piper.
Från publiken kom frågor och funderingar efter samtliga pass, så även detta. Rose-Marie Fors, Tranås kommun, framförde reflektionen att de privata utförarna i välfärden får samma peng per brukare som de offentliga; hur kan de då utföra tjänsten billigare? Stefan Holm hakade snabbt på och menade att den möjlighet till jämförelse (benchmarking) som externa utförare tillför, kan bidra till en effektivare användning av skattemedel. Ulla Andersson (V), påstod i sitt svar att de privata utförarna konkurrerar med lägre bemanning, sämre utbildad personal, färre anställda.
– Priset betalas av multisjuka äldre, dundrade Ulla Andersson, men fick i en replik från Catharina Piper påpekandet att bemanningen och andra kvalitetskriterier kan regleras i upphandlingen.
Upphandlingsdagarna 2015 blev enligt många säkert en succé, både sett till antalet deltagare (över 700) och sett till programinnehåll. Heta paneldebatter, aktuella seminarier och en festkväll på Hamburger Börs som sent ska glömmas. Där delades utmärkelsen Handslaget 2014 ut till Sofia Elmeholt från Härnösands kommun. Motiveringen kan du läsa i en särskild artikel här intill och i en senare intervju kommer vinnaren att utveckla sina tankar om det belönade konceptet.
Fler uppföljningar från dagarna kommer även i papperstidningen av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *