Elektroniska intyg höjer kvaliteten

Antalet elektroniska läkarintyg ökar. 20 av 21 landsting skickar läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan, vilket säkerställer att intygen är korrekt ifyllda.

Nyligen presenterade Försäkringskassan en rapport som visar att nära hälften av läkarintygen som skickas in är bristfälliga och leder till försenad utbildning av sjukpenning. Men elektroniska läkarintyg håller en högre kvalitet.

Idag sänder landets läkare ungefär 20 000 elektroniska läkarintyg per vecka till Försäkringskassan. Ungefär hälften av landstingen har även kommit igång med ett system där vården och Försäkringskassan kan föra en dialog med frågor och svar kring läkarintygen.

– Vi kan se en tendens till att kvalitén på läkarintygen kan förbättras när pappersintygen ersätts med de elektroniska intygen. Här finns fortfarande en del att göra, men elektroniska intyg bidrar redan till att sjukskrivningsarbetet blir enklare, snabbare och säkrare, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

I nästa steg ska även patienten kunna bli delaktig i rapporteringen till Försäkringskassan.

Arbetet med att införa elektroniska läkarintyg är en del av den så kallade Sjukskrivningsmiljarden, som enligt en överenskommelse mellan staten och SKL ger landstingen ekonomisk ersättning för åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten kring arbetet med sjukskrivningar.

Tio av landstingen klarade i höstas kraven för att få ersättning för denna del av Sjukskrivningsmiljarden och ersätts därmed med närmare 750 miljoner kronor.

Förutom de elektroniska läkarintygen innehåller sjukskrivningsmiljarden även en del andra incitament för att landstingen ska förbättra sjukskrivningsarbetet. Det gällde under förra året till exempel att landstingen ska ha fört in sjukskrivningsprocessen i sina ledningssystem för kvalitetsarbete. Där klarar de flesta landstingen de uppsatta kraven. Ett annat krav gällde åtgärder kring en jämställd sjukskrivning, och även där klarar de flesta landstingen de krav som har satts upp.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *