Elförsörjningen under lupp

En tryggad elförsörjning har varit en av de pågående diskussionerna under sommaren 2020. Mitt under juli månad råkade södra Sverige ut för elbrist.

I rapporten ”Försörjningstrygghet el – 2045” analyseras nuläget och situationen fram till 2045. En delvis mörk bild tecknas av hur den svenska elförsörjningen ska kunna tillgodose ett ökande elbehov och samtidigt klara klimatmålen.

Organisationen Svenskt Näringsliv rapporterade om detta nyligen. Arbetsgivargiganten konstaterade att det förekommit elbrist mitt i sommaren i södra Sverige och att det inte är första gången det sker.

”Faktum är att det svenska elsystemet, bland annat transporten av el från Norrland söderut, lider av underkapacitet vilket i sin tur orsakar effektbrist som slår mot både hushåll och näringsliv”, skriver organisationen i sitt Nyhetsbrev 2020-08-21.

Förslag från regeringen
Regeringen har haft kännedom om problematiken och lade nyligen fram ett förslag som innebär att ”elnätsföretagen genom utökade intäktsramar under en begränsad tid får ytterligare incitament att investera i nya ledningar och ny teknik för att öka effekten i elnäten.”

Anders Ygeman.

– Denna reform kommer att ge elnätsföretag med kapacitetsbrist i sina områden större möjligheter att komma till rätta med kapacitetsbristen, vilket gynnar såväl nya som gamla kunder i dessa områden, framhåller Anders Ygeman, energi och digitaliseringsminister, i ett pressmeddelande.

Får höja priserna
Nyhetsbrevet fPlus fångade upp detta och slog fast att detta konkret betyder att

elnätsföretagen får möjlighet att höja sina priser till slutkunderna om de använder pengarna till att satsa på nätutbyggnad.

fPlus har pratat med David Bjurhall, ansvarig för reglering och prisfrågor på Ellevio som med sin monopolställning har närmare en miljon kunder i Sverige. Bolaget välkomnar regeringens förslag.

Seminarium om sårbarhet
Svenskt Näringsliv höll nyligen ett seminarium, ”Hur sårbart är det svenska elsystemet”, där kapacitetsbristen i elnätet var en av utgångspunkterna. Samtidigt presenterades rapporten ”Försörjningstrygghet el – 2045”.

Enligt Svenskt Näringsliv är försörjningstryggheten i elsystemet helt central för att vi ska kunna nå klimatmålen och ett ökat välstånd. ”Det är därför oroande att politiken idag inte tar frågan om försörjningstrygghet på allvar. Inte minst i ett läge då Sverige blir mer och mer påverkade av vår omvärld”, menar arbetsgivarjätten.

”Priser kommer gå ner”
fPlus har även pratat med Joakim Ceije, opolitisk tjänsteman i den politiska staben på infrastrukturdepartementet. Han uppger att lagförslaget innebär att man får utnyttja de outnyttjade intäkterna förutsatt att man använder det till att råda bot på kapacitetsbristen.

Han bekräftar att det är slutkunden som får stå för notan men säger samtidigt att de tre största elbolagen har lovat sänka sina tariffer, vilket de faktiskt gjort under våren. Sammantaget bedömer regeringen att priserna kommer att gå ner en aning.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.