Emitterar fem miljarder kronor i grön obligation

Kommuninvest emitterade den 18 maj 2020 fem miljarder kronor i en ny grön transaktion, den tionde hittills och den sjunde i svenska kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande. Transaktionen bestod av en utökning av den gröna obligationen G2306 som förfaller 2023-06-01. Därmed har denna obligation nu en utestående volym på 11 miljarder kr.

Intresset för transaktionen var mycket stort, med deltagande från 15 investerare. Emissionen övertecknades 1,6 gånger. Transaktionen prissattes i lägre delen av indikerat spann, 3 baspunkter över swapräntan.

”Det glädjer oss att emissionen blev så lyckad. Detta bekräftar den breda och starka efterfrågan på våra gröna obligationer. Kommuner och regioner jobbar intensivt med miljöfrågan och utvecklar kontinuerligt nya gröna projekt. Att det arbetet möts av en så stark efterfrågan från investerarna är mycket positivt”, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Efter denna transaktion har Kommuninvest sammanlagt ca 37,5 miljarder kr utestående i fem gröna obligationer, varav tre är i svenska kronor och två i USD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.