En av tre företagare vågar inte klaga

Var tredje företagare tvekar att framföra kritik mot hemkommunen. De befarar att det ska leda till negativa konsekvenser, inte minst inom offentlig upphandling.
Det visar den stora enkätundersökning om företagsklimatet som Svenskt Näringsliv årligen låter genomföra.
– Oron är ett stort demokratiskt problem och riskerar att hindra företag från att utvecklas och växa, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv, enligt organisationens nyhetsbrev.
31 000 företag svarade
Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sverige kommuner innehåller varje år ett par extrafrågor. I år har 31 000 företag svarat på den nya frågan ”Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?”
Representanter för Svenskt Näringslivs 21 regionkontor träffar ofta företagare som upplever missnöje med den kommun där företaget verkar. Företagarna vill dock inte uttrycka sitt ogillande offentligt av oro för negativa effekter som slår tillbaka på företaget. Detta är bakgrunden till att Svenskt Näringsliv i år valt att lyfta in frågan i undersökningen.
”Det kan handla om oro för att det ska påverka deras deltagande i offentliga upphandlingar eller för att få olika tillstånd”, klargör Christer Östlund.
Stor skillnad mellan kommuner
Undersökningen visar att var tredje företagare flera gånger eller någon gång har känt tvekan att lämna klagomål till sin kommun. Tar man bort de som aldrig har haft behov av att lämna klagomål blir siffrorna ännu högre.
Andelen som svarat ”Ja, flera gånger” eller ”Ja, någon gång” skiljer sig markant mellan kommunerna, från den högsta noteringen, 58 procent i Vilhelmina, till den lägsta på tolv procent i Sollentuna.
(Källa: Svenskt Näringsliv)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.