En djungel av coacher!

Trenden är tydlig – allt fler anlitar en coach för vägledning i olika sammanhang. Men vad innebär egentligen coaching, när är det klokt att anlita en och hur kommer framtidens marknad att se ut? Vi hjälper dig att hitta rätt i coachdjungeln.

Coaching har av tradition förknippats med idrott, men under senare år används coaching även inom affärslivet och privat. Vi anlitar coacher inom organisationer, för att hitta ett arbete eller huscoacher när vi ska byta boende. Numera finns även skolcoaching. Flera skolor runtom i landet har aviserat att man planerar att satsa på coaching.

En coach är en tränare för att uppnå mål. Coaching fokuserar på mål och resultat. Inom coaching är tanken i första hand att klienten själv ska komma fram till egna svar och insikter. Coachen ställer de rätta frågorna och klienten får nya perspektiv på sig själv och sin situation.

Oreglerad bransch
Coachingsbranschen har under senare tid i media beskrivits som oseriös och de flesta är överens om att branschen behöver granskas.

Alexander Holmberg, ordförande i svensk branschförening för integrativa coacher beskriver de senaste årens utveckling.

– Medias fokusering på coacher är först och främst en reaktion på att regeringens satsade tre miljarder till en helt ny marknad, jobbcoaching. Det intressanta är att media har rätt. Upphandlingen har bidragit till en stor nyetablering, många vill vara med och dela på kakan. Det är en oreglerad bransch och alltför många arbetar som coacher utan gedigen kunskap och erfarenhet om samtalets betydelse mellan klient och coach, säger Alexander Holmberg.

– En viktig förutsättning för att coachbranschen ska kunna stabiliseras är att kravet på mätbarhet ökar. Då kommer det ge sig själv vilka coacher som är bra och inte, vilket är avgörande när kravet på hållbarhet ökar i arbetslivet, avslutar Alexander Holmberg.

Framtidens coacher
Vad är då mätbart när det kommer till coachtjänster? Betania Hälsomanagement mäter coachingens effekter utifrån fem nyckelfaktorer baserat på forskning om vad som skapar hälsosamma och framgångsrika organisationer. 

– Vårt coachkoncept innebär både för- och eftermätning utifrån nyckelfaktorer som tydligt visar vad som får människor att komma framåt och skapa resultat, och samtidigt vara hållbara, säger Anna Ferneman, chef Betania Hälsomanagement.

Det finns en rad olika slags coacher att välja bland. Här reder vi ut några begrepp:

Exekutiv coaching för chefer som vill utveckla de strategiska affärerna genom nya infallsvinklar och ökad medvetenhet.  Exekutiv coaching bygger på genuina coachande samtal i kombination med mentorskap efter behov.

Chefscoaching för chefer som vill optimera sin roll som ledare. Utveckla förmåga att inspirera samt öka prestanda i organisationen.

Nyckelpersoner/specialister behöver ibland ett bollplank i att hantera dagliga frågor, skapa förståelse och utvecklas i sin roll eller nå nästa nivå.

Hälsocoaching för chefer och medarbetare som vill använda sin fulla kapacitet, genom att skapa balans i livet, identifiera sina styrkor och finna motivation till goda vanor.  

Gör dolda värden synliga
Hitta rätt i coachdjungeln med fokus på organisationens och individens behov. Se över coachens kompetens, certifiering och tidigare erfarenheter. Därutöver behöver personkemin stämma.
– Det är viktigt att man känner förtroende för den coach man anlitar. Därför inleder många sina coachuppdrag med ett förutsättningslöst prova-på-samtal.

Om det känns bra fortsätter man och mätbara mål definieras. Coachen arbetar sedan med effektfulla och nyfikna frågor, personliga analyser som till exempel självskattning och genom att identifiera framgångsmönster. På så sätt görs dolda värden synliga både hos individen och i organisationen, avslutar Anna Ferneman.

Vad är coaching?
– Coaching syftar till att hjälpa klienter i förändring.
– Fokus är klientens behov, önskade mål och resultat.
– Coachens roll är att vara närvarande, lyssna på klientens beskrivning och upplevelse samt genom frågor och andra interventioner hjälpa klienten ta fram sina resurser och agera på bästa sätt.

Källa: Alexander Holmberg, ordförande i svensk branschförening för integrativa coacher.

Fem nyckelfaktorer som Betania Hälsomanagement använder för att följa upp och mäta resultat av en coachinsats. Detta, menar man, definierar en framgångsrik och hälsosam organisation.
1. Positiv kultur
2. Känsla av sammanhang, KASAM
3. Struktur
4. Disciplinerad livsstil
5. Koll på läget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *