En effektivare arbetsförmedling genom att ta till vara på branscherfarenhet

Arbetsförmedlingen har inhämtat synpunkter från branschens aktörer för att kunna utveckla och förbättra sina tjänster.
– Det är ett viktigt steg mot en effektivare arbetsmarknad att vi som en erfaren och viktig aktör får möjlighet att påverka utformningen av morgondagens arbetsförmedling, säger Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega.
– Vår bransch är en effektiv del av arbetsmarknaden och besitter djup och bred kunskap om hur både arbetstagare och arbetsgivare agerar och de krav och förväntningar som parterna har. Vi sätter stort värde på att få möjlighet att påverka Arbetsförmedlingens framtida arbete och ser fram mot ett fördjupat samarbete parterna emellan, säger Henrik Bäckström, Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.
Arbetsförmedlingen står inför en förändring. I det utbud av tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder idag utförs en del av dessa tjänster av underleverantörer som kallas kompletterande aktörer. Dessa är enligt oss en naturlig del i den moderna arbetsmarknadspolitiken och svarar för en viktig del av Arbetsförmedlingens utbud av service och tjänster. Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för de företag som samverkar med Arbetsförmedlingen och som erbjuder sökanden en kompletterande arbetsförmedlingstjänst.
Kompletterande aktörer kan medverka till att:
– förbättra matchningen och motverka utanförskap
– ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service
– låta arbetssökande få del av andra aktörers kunskap och erfarenhet
I sitt arbete med att utveckla och förbättra sina tjänster har Arbetsförmedlingen önskat att fånga in synpunkter inför en eventuell kommande upphandling av kompletterande aktörer och på så vis få till stånd en så kvalitativ tjänst som möjligt. Bland de som fått möjlighet att lämna synpunkter på det kommande arbetet är Almega som i samarbete med bland annat Bemanningsföretagen lämnat sina synpunkter.
Källa: Almega

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *