En förlustaffär för staten

Rakel har fortfarande för få användare för att bära sina kostnader. I år ökar regeringen anslaget med 100 miljoner kronor. Endast 180 kommuner har i dagsläget anslutit sig.

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning och ska användas av så kallade blåljusmyndigheter samt av hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa – däribland kommuner och landsting.

Men kostnaden för att ansluta till Rakel är hög vilket har fått en stor andel av kommunerna att avstå – och därmed dras projektet med ett ekonomisk underskott. Regeringen har i flera omgångar fått pytsa in mer pengar. Senast i höstbudgeten ökades anslaget för 2012 med 100 miljoner kronor. Nu ser man över finansieringsmodellen.

Stefan Kvarnerås på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap menar tvärtom att Rakel är ett av få infrastrukturprojekt i staten som går bra.

– Vi har levererat under budget och i tid, men vi saknar användare. Rakel skulle egentligen vara självförsörjande vid det här laget, genom avgifter från användarna.
Därför har man tvingats till åtgärder för att skära i kostnaderna och för att locka fler användare till systemet.

– Vi jobbar väldigt hårt med att ansluta nya användare. I december 2010 lades teknikprojektet ner och därefter bytte man ut personalen från tekniker till kundansvariga, förklarar Stefan Kvarnerås.

Rakel står för radiokommunikation för effektiv ledning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *