En global standard för socialt ansvar

Svenskar anser att det är självklart att organisationer och företag ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande. Nu finns en standard till hjälp.

SIS, Swedish standards institute, har under fem års tid arbetat fram den första globala standarden för hållbar utveckling, ISO 26000. Den berör såväl miljöfrågor som mänskliga rättigheter och många andra frågor inom socialt ansvarstagande.

– ISO 26000 hjälper företag och organisationer att arbeta bättre med socialt ansvarstagande och miljöfrågor. De får systematisk koll på sitt hållbarhetsarbete och kan då bättre kommunicera det till omvärlden. Transparens är en viktig del i systemet, företag måste föra en dialog med intressenter och det sociala ansvarstagandet måste få en stark position i ledningen. Det ger en stabil grund att kommunicera hållbarhetsarbetet på ett bra sätt, säger Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef på SIS samt internationell projektledare för ISO 26000.

Standarden är den första i som tar ett helhetsgrepp och som är så brett förankrad. Den omfattar exempelvis respekt för mänskliga rättigheter, främjar rättvisa arbetsvillkor, tar upp en bred aspekt på miljö- och klimatfrågor, har tydliga krav på hur företag ska uppföra sig etiskt och visa hög grad av transparens, främjar konsumentskydd och behandlar frågor som korruption och mutor.

– Vi ser en stark trend att konsumenter efterfrågar att företag arbetar med socialt ansvarstagande. Denna helt nya globala, breda standard underlättar för svenska företag och organisationer att bli bättre och arbeta effektivt med de här frågorna, inte bara på hemmaplan. Framför allt stöder standarden hållbar handel och skapar ett gemensamt språk med länder som Kina, Brasilien, Kenya och Saudiarabien. Det känns otroligt roligt och viktigt att vi efter fem års intensivt internationellt arbete äntligen kan lansera ISO 26000, säger Kristina Sandberg.

Källa: SIS

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *