En miljon i digitalt utanförskap

Ingen har ett exakt svar på hur många som lever i digitalt utanförskap i Sverige. De rapporter som tagits fram pekar på att cirka en miljon invånare inte kan, vill eller har möjlighet att delta i det nya digitaliserade samhället.

Det hävdar Mikael Ek Vd i Svenska Stadsnätsföreningen, i en debattartikel i Norrländska Socialdemokraten (NSD).
Mikael Ek pekar på att vi befinner i vad som sannolikt kommer att vara vår tids största samhällsförändring, digitaliseringen. ”Faktum är att allt från skolor till bankväsende redan i dag, i det närmaste, kräver kunskap om och tillgång till digitala verktyg för att kunna nyttjas fullt ut. Men alla kan inte ta del av den nya teknikens möjligheter.”

En grupp som får det svårare
Debattören anser att den här gruppen får det allt svårare att ta del av samhällsinformation i samma utsträckning som övriga grupper. Som exempel nämner han att möjligheten att ta del av information om barnens skolgång försämras när veckobrev och föräldrainformation läggs ut på digitala anslagstavlor.
Svenska Stadsnätsföreningen har nyligen presenterat en studie där man lyfter upp problematiken kring digitalt utanförskap. I den identifieras faktorer som hindrar svenskar att ta del av det digitala samhället fullt ut:

  • tillgång till bredband
  • utbildning
  • motivation och förmåga hos användaren
  • tillgång dator eller surfplatta.

Exempel på åtgärder som behövs enligt Mikael Ek är att såväl bredbandsuppkoppling som tillgång till hårdvara inkluderas i försörjningsstödet. Svenska Stadsnätsföreningen efterfrågar också informationsinsatser och utbildningar riktade mot de utsatta grupperna. ”Men framförallt behövs ökad kunskap i offentlig sektor om vad det digitala utanförskapet innebär samt vilka som är drabbade av det”, sammanfattar Mikael Ek.
Bilden: Mikael Ek, Vd i Svenska Stadsnätsföreningen. Foto: Svenska Stadsnätsföreningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *