En pris­vinnande års­redovisning

En bra årsredovisning ska visa om verksamheten har uppfyllt ställda mål, snarare än att redovisa sitt finansiella resultat, menar Anders Haglund från PwC som årligen delar ut priset till bästa förvaltningsberättelse.

Konsultföretaget PwC samlar årligen en oberoende jury för utnämningen av bästa förvaltningsberättelse bland Sveriges kommuners, landstings och regioners årsredovisningar. Vi frågar juryordförande Anders Haglund från PwC hur han bedömer den generella kvaliteten på kommunernas årsredovisningar?

– Det kan jag inte svara på eftersom de cirka 40-50 nominerade årsredovisningar vi får in till tävlingen troligtvis tillhör toppskiktet. Det är alltså ganska bra och intelligenta rapporter, säger Anders Haglund.

Men han tycker att kvaliteten på årsredovisningarna har utvecklat sig positivt de senaste åren. Förvaltningsberättelsen används i mindre utsträckning för att redovisa finansiella resultat, och mer för att redovisa sin verksamhet, att man har uppfyllt ställda mål.

– En kommun har inte som huvuduppgift att tjäna pengar. Ekonomin är bara ett medel och därför bör verksamheten vara framträdande i en kommunal förvaltningsberättelse.

De ekonomiska resultaten ska givetvis finnas med, tillägger han.
Ander Haglund ser dock en förbättringspotential att i högre utsträckning jämföra sig med andra kommuner i redovisningen.

– Det skulle underlätta för läsaren att relatera resultatet och göra en bedömning hur kommunen står sig i relation till andra kommuner.

Hur är det med hållbarhetsredovisning då?
– Min utgångspunkt när jag läser en årsredovisning är att få veta vilka mål kommunen har beslutat om och hur man har lyckats uppfylla dessa. Det ska vara mål som kommunen har en möjlighet att påverka. Annars är risken stor att det blir en allmän redogörelse för detaljer som inte är relevant.

Utmaning att ge helhet
Det handlar också om att göra redovisningen tillgänglig.
– Det är en stor utmaning att göra redovisningen begriplig. Om man inkluderar för många uppgifter finns det en risk att läsaren inte får chans att se skogen för alla träd.

– Det är inte alla kommuner som anstränger sig att göra årsredovisningen tillgänglig. En tydligt redovisning av kommunens resultat gör ju att det är lättare att utkräva ansvar.

Vad kännetecknar en bra årsredovisning?
– Har man en bra struktur på sitt styrsystem, och budget och verksamhetsmål framgår tydligt, ger det grunden för ett bra sätt att rapportera, säger Anders Haglund.

Anette Ömossa, ekonomidirektör Upplands Väsby, med förra årets prisvinnande årsredovisning.
Förra årets vinnare, Upplands Väsby, har enligt juryn ”flera kreativa inslag inom ramen för sin genomtänkta struktur”.

– Detta är ett resultat av ett målmedvetet arbete med att utveckla vårt ledningssystem och tydliggöra kommunens utveckling som varit dramatisk de senaste åren, skriver Anette Ömossa, ekonomidirektör i Upplands Väsby, i ett pressmeddelande.

Juryn pekade särskilt på att redovisningen inkluderar genomgående jämförelser över tiden.
– Det förstärker ett spännande fokus på förändring i den kommunala verksamheten och organisationen, säger Anders Haglund.

Utöver förstapriset till Upplands Väsby kommun, delades även ett hedersomnämnande ut till Järfälla kommun. Priserna delas ut i samband med Föreningen Sveriges Kommunalekonomers Ekonomichefsdagar i januari 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *