Energi är vår tids nyckelfråga

Det finns oerhört mycket energieffektivisering att genomföra i en kommun. Allt kan inte göras på en gång men på sikt finns det stora besparingar att hämta, visar både Sundbybergs stad och Alvesta kommun.

Sundbybergs stad har satt ett ambitiöst mål – man ska minska sin energianvändning med 30 procent fram till år 2020. Vidare ska man minska sina CO2-utsläpp med 40 procent och bli fossilbränslefri.

Jenny Ångman, Sundbybergs stad
– Miljömedvetenheten ska genomsyra hela vår verksamhet. Om intressekonflikter finns ska verksamheterna agera långsiktigt hållbart genom att ta särskild hänsyn till miljöfrågor. Till exempel ska miljökrav alltid ställas vid upphandlingar, säger miljöstrateg Jenny Ångman.

Sundbybergs stad har en lång lista av genomförda energibesparingsåtgärder, solceller på kommunhusets tak, nybyggda lågenergihus till förskolan och ett nytt dimringssystem för gatubelysningen är bara några aktuella exempel.

Jenny Ångman är positiv till SKLs förslag om en klimatmiljard. Med en större budget finns det bättre möjligheter att säkra en hållbar utveckling snabbare. Samtidigt ser hon också att flera aspekter spelar in för att öka takten på arbetet.

– För att öka takten på arbetet med ekologisk hållbarhet i Sundbybergs stad, behöver den miljöstrategiska funktionen förstärkas inom organisationen.

Vinnare i tävling
Även Alvesta kommun har arbetat med energibesparing i många år. De första projekten rörde fastigheter och kommunala bostäder.

– Arbetet påbörjades på allvar när vi fick lokalt investeringsbidrag, för att skynda på omställningen mot fossilfri uppvärmning. Idag har vi i stort sett bytt ut all oljeanvändning i fastigheterna, säger Marita Lorentsson.

Man har också bytt ut all gatubelysning i kommunen och på sikt väntar mer effektiv belysning och mer styrning.

Under 2011 lyckades Alvesta vinna två av fyra kategorier i Energimyndighetens energispartävling. Genom att påverka beteendet hos medarbetarna i kommunhuset gjorde Alvesta en energibesparing på 12 procent jämfört med samma period (mars-maj) 2010. Den totala energibesparingen blev 7200 kWh motsvarande drygt 9000 kronor.

– Vi har hållit ett antal informationsmöten och arrangerat små ”bikupor” där personalen har bidragit med förslag till åtgärder. Stor fokus har legat på vad individen kan bidra med genom att stänga av bildskärmen och släcka lampan på kontoret när man går för dagen, berättar miljöinspektör Johanna Bergström.

Framöver är det transporterna som Alvesta kommun kommer att satsa mest på.
– Vi ser över våra CO2-utsläpp och det är där vi har mest att göra nu, men det är klart att vi arbetar med alla frågor parallellt, säger Marita Lorentsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *