Engagerar företagare för säker stad

– Företagarna är en viktig pusselbit för att vi ska lyckas i vårt trygghetsarbete och nå vårt gemensamma mål om ett tryggare Uppsala. Det hävdar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.
Han menar att ett gott företagsklimat med många butiker och besöksmål är avgörande för stadens utveckling och attraktivitet.
– Därför har vi en nära samverkan med det lokala näringslivet, framhåller politikern i Dagens Industri.
Tidningen har i en serie artiklar lyft fram verkligheten för många företagare, också i Uppsala. Genom ständig dialog kan man jobba tillsammans för att komma åt befintliga problem. De gemensamma satsningarna ger effekt.
Medborgarlöfte
Ett gott exempel är Medborgarlöfte för Gottsunda där kommunen, polisen och den lokala fastighetsägarföreningen tillsammans har lovat Gottsundaborna att göra sitt yttersta för att öka tryggheten i stadsdelen.
Fastighetsägarna har till exempel åtagit sig att säkerställa trygga boendemiljöer och erbjuda ungdomar i området praktikplatser och feriearbeten.
– Med en gemensam satsning ska vi få bort de illegala vapnen och drogförsäljningen från gatorna. Vi ska ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt och vi ska sätta stopp för nyrekryteringen av unga, lovar kommunstyrelsens ordförande.
Inte över en natt
Med hjälp av ett 87-punktsprogram för Gottsunda hoppas man få bort stadsdelen från polisens lista över särskilt utsatta områden.
– Problemen i Gottsunda och andra delar av Uppsala är inget vi löser över en natt. Men jag är övertygad om att vi kan vända den här utvecklingen. Att knäcka de kriminella gängen och öka tryggheten för Uppsalaborna är min högst prioriterade fråga. Det kommer den vara så länge det behövs, avsluta Erik Pelling (S) sin debattartikel i DI.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *