Enhetlig digitalisering ökar byggtakten

Regeringen lovar att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen – enhetligt och i alla kommuner.
Det uppger bostadsminister Peter Eriksson (MP), och föreslår en ny lagstiftad standard som ska förenkla, snabba upp och göra planprocessen mer transparent. (Dagens Samhälle 2018-02-27).
– Jag är glad och stolt över att regeringen nu föreslår lagstiftning som innebär att alla landets kommuner och myndigheter ska använda gemensam standard så att effektiviteten stärks förklarar han och tillägger att regeringen avsätter 10 miljoner kronor för att myndigheterna och kommunerna ska vara klara med implementeringen till 2020.
Genom denna lagförändring och satsning kommer fler byggprojekt kunna genomföras med betydligt kortare planeringstider och till lägre kostnader, enligt bostadsministern.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/enhetlig-digitalisering-ska-oka-byggtakten-20888
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.