Enhetlig påföljd för olagliga upphandlingar

Olika domstolar ska inte döma olika vid likartade lagöverträdelser. Det menar Konkurrensverket som överklagar en dom om upphandlingsskadeavgift/böter till Högsta förvaltningsdomstolen.

Tre av fyra kammarrätter har prövat hur upphandlingsskadeavgift/böter ska beräknas. Två av domarna gick på Konkurrensverkets linje och där godtog kammarrätterna den beräkningsmodell som Konkurrensverket använt sedan den skärpta lagen om offentlig upphandling trädde i kraft 2010. I den tredje domen, som nyligen kom från Kammarrätten i Sundsvall, sattes beloppen till en lägre nivå än brukligt i ett fall som rörde en otillåten direktupphandling av bland annat vägunderhåll i Falun.

Konkurrensverket överklagar nu domen till högsta instans för att få klarhet om hur upphandlingsskadeavgifter/böter ska beräknas.

– Det måste gå att förutse vilken påföljd en lagöverträdelse kan leda till. Och påföljden ska också vara lika i alla delar av landet. Därför har vi valt att överklaga, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Om en kommun, landsting eller statlig myndighet gör en otillåten direktupphandling kan de dömas att betala upphandlingsskadeavgift/böter. Dessa ska vara på minst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor, dock högst 10 procent av kontraktsvärdet. I normala fall har påföljden hittills hamnat på cirka sju till åtta procent i upphandlingsskadeavgift/böter. I vissa fall något högre eller lägre om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter.

Den upphandlingsskadeavgift som Kammarätten i Sundsvall dömt kommunen att betala motsvarade mindre än fem procent av kontraktsvärdet, trots att inga förmildrande omständigheter fanns.

– Det är viktigt att Högsta förvaltningsdomstolen nu slår fast hur upphandlingsskadeavgift/ böter ska beräknas när otillåtna direktupphandlingar har gjorts. För rättssäkerheten är det av stor betydelse att jämförbara överträdelser leder till likartade sanktioner i domstolarna, säger Per Karlsson.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *