Enkel guide underlättar för företag att följa GDPR

Vad behöver företag tänka på för att uppfylla kraven som GDPR ställer? Nu finns en kostnadsfri guide för att hjälpa små företag att förbereda sig inför den nya dataskyddslagen. Guiden är framtagen för verksamt.se av Datainspektionen och Tillväxtverket.
Den 25 maj i år träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i Sverige och övriga EU. Förordningen reglerar bland annat hur företag får hantera personuppgifter om exempelvis kunder, leverantörer och anställda. Guiden innehåller ett urval av grunderna i GDPR och vänder sig primärt till enmans- och mikroföretag.
”Det finns en stor efterfrågan på information om hur företagare bäst uppfyller reglerna i GDPR och hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi tagit fram en guide för just små företag”, säger Agneta Runmarker, dataråd på Datainspektionen.
”Det ska vara enkelt att driva företag. Den här guiden ger information om hur företag ska följa kraven som den nya lagstiftningen ställer när det gäller till exempel kundregister, bokningssystem, och e-post”, säger Anna Johansson, avdelningschef på Tillväxtverket.
www.verksamt.se/gdpr-guiden
Mer om GDPR: www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.