Enklare sagt än gjort

Om du lägger ner energi, tid och pengar på att förändra något säger det ju sig självt att du har en ganska klar blid över hur du tänker dig att det ska bli när förändringsarbetet är klart. Och du vill ju gärna också tydligt kunna se att allt arbete du lagt ner verkligen har lett till det resultat du tänkt dig. Så är det om du till exempel renoverar ditt hus eller lägger om dina vardagsrutiner för att få mer tid med barnen.
Men är det lika självklart när vi utvecklar våra verksamheter på jobbet? Nej. Offentliga organisationer har ofta svårt att uppnå den avsedda nyttan med det utvecklingsarbete man bedriver. Eller så vet man helt enkelt inte om man uppnått den eller inte, eftersom man inte mäter och följer upp förändringen gentemot hur det var innan förändringen genomfördes.
Många organisationer är duktiga på att bedriva utvecklingsprojekt men ofta packar projekten ihop och går hem när det nya IT-stödet är installerat eller den nya arbetsrutinen är på plats. Att alla börjar använda det nya IT-stödet på ett sätt som faktiskt ökar kvaliteten eller snabbar på ärendehanteringen eller att den nya arbetsrutinen faktiskt förbättrar det sätt som vi kommunicerar på internt eller handlägger våra ärenden på lämnas alltför ofta vind för våg.
Högre krav på samverkan för att säkra nyttan för medborgarna
När det nu ställs krav på att offentliga aktörer i högre grad ska samverka för att möta kundernas förväntningar måste organisationerna börja arbeta på ett nytt sätt och tillsammans driva förändringar för att säkra nyttan för både kund och den offentliga verksamheten.
Att arbeta på ett medvetet och strukturerat sätt med att säkerställa att vi uppnår den nytta vi avser med vår verksamhetsutveckling kallar vi för NYTTOREALISERING. Nyttorealisering är inget fristående utan något som genomsyrar hur vi arbetar med andra saker såsom målstyrning, utvecklingsstyrning, projektstyrning och portföljstyrning. Det är ett ”mind set” lika mycket som en metod för att skapa förändring. E-delegationen, en kommitté bestående av 16 stycken IT-intensiva myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), arbetar med att driva på digitalisering och samverkan inom offentlig sektor.
E-delegationens kommer nu ut med en helt ny version av Vägledning i Nyttorealisering 2.0 som tydliggör nyttorealisering som ett viktigt styrnings- och ledningskoncept.
Lyssna till oss under eFörvaltningsdagarna 2014 och seminariet ”Säkra nyttan med utvecklingsarbetet!” för att ta del av problematiken och lösningarna kring nyttorealisering!
Vägledning i nyttorealisering
E-delegationens Vägledning i Nyttorealisering 2.0 utgör ett ramverk och en verktygslåda för offentliga organisationer  att utgå ifrån när man vill arbeta mer strukturerat med att realisera nyttan av
sina utvecklingsinsatser. Vägledningen skapar också förutsättningar för bättre samverkan mellan olika aktörer när man tillsammans vill skapa förändring, eftersom man kan samla sig kring gemensamma begrepp och förväntningar. Du kan ladda ner vägledningen på www.edelegationen.se
Anna Pegelow, E-delegationen

0 thoughts on “Enklare sagt än gjort

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *