ESV erbjuder styrhjälp

Vissa myndigheter arbetar strategiskt med intern styrning och kontroll, medan andra säckar ohjälpligt efter. Ekonomistyrningsverket har gett ut en idéskrift som hjälp på vägen.

Det är lätt att tro att förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) i staten bara handlar om att ta fram en riskanalys – och att det sedan är klart! Inget kan vara mer felaktigt.

Detta är de inledande orden i Ekonomistyrningsverkets idéskrift om intern styrning och kontroll.

– Förordningen bör snarare ses som ett ramverk för en pågående intern process som syftar till att genomföra och leva upp till kraven på verksamheten på ett riskmedvetet sätt, förklarar Ulla Duell på Ekonomistyrningsverket.

På konferensen Ekonomidagarna i Örebro i augusti kommer hon att presentera ESV:s  idéskrift närmre och hon kommer då att ge exempel och tips för hur man skapar policy, guidelines för den stora likväl som för den lilla organisationen.

En rejäl utmaning
Behovet av god intern styrning och kontroll av verksamheten är inte någon nyhet, men är likväl ett område som många myndigheter brottas med. Ekonomistyrningsverket finns till hands som stöd för att strukturera och systematisera arbetet enligt den process som finns i den statliga förordningen om intern styrning och kontroll.

Vad är det då som gör att en del myndigheter har kommit längre än andra och är relativt framgångsrika i arbetet med intern styrning och kontroll?

– En mängd faktorer spelar självklart in. Utan tvekan är ledningens engagemang utslagsgivande. Då avser vi inte att ledningen ska delta i alla moment, utan att myndighetsledningen visar vägen, prioriterar och värderar risker och sist men inte minst följer upp arbetet. En annan framgångsfaktor som vi uppmärksammat är att arbetssättet måste vara enkelt. Det är lätt att alltför mycket arbete läggs ner på att ta fram ”perfekta” system och modeller, som i slutändan blir alltför komplicerade.

Erfarenheterna visar vidare att den interna styrningen och kontrollen bör integreras i ledningssystemet, det vill säga att vara en del av den ordinarie styrningen och uppföljningen inom myndigheten.

Inspiration och motivation
Idéskriften ”Systematiserat sunt förnuft” är ett komplement till den ”Handledning i intern styrning och kontroll” som ESV tidigare givit ut.

– Vår avsikt är inte att ge en sammanhållen modell utan exemplen ska läsas var för sig och visar olika möjligheter. I ett avsnitt berättar fyra myndigheter hur de valt att arbeta med området.

I skriften kommer ni inte att hitta svaret på alla era frågor, men förhoppningsvis kommer ni att inspireras och motiveras att hitta lösningar för att vidareutveckla intern styrning och kontroll inom just er myndighet, säger Ulla Duell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *