ESV får ny roll i digitaliseringen

ESV har fått i uppdrag att stödja regeringens satsning på e-förvaltning under perioden 2015-2018.
– Det viktiga arbetet som E-delegationen byggt upp ges nu en mer långsiktig hemvist hos ESV, säger IT-minister Mehmet Kaplan.

Det är regeringen som fattat beslut om att ge Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny roll inom e-förvaltningsområdet i samband med en satsning på e-förvaltning. Satsningen ska ”effektivisera och underlätta vardagen för medborgare och företag”, heter det från regeringshåll.
– Vi håller nu på att bygga upp verksamheten, bland annat pågår rekrytering av de som ska arbeta med uppdraget, uppger avdelningschef Eva Lindblom på ESV.
– Vi kommer att bygga upp verksamheten och utveckla rollen successivt. Just nu rekryterar vi befattningshavare till verksamheten, fortsätter Eva Lindblom och berättar att ESV-dagen den 6 oktober i år går i digitaliseringens tecken.
På ESV:s webbplats framgår att dagen till stor del handlar om ”hur vi gemensamt kan förbättra den offentliga verksamheten med hjälp av digitala verktyg”. Myndigheten välkomnar även besökare på Hexanovas E-förvaltningsdagar den 7-8 oktober
IT-minister Mehmet Kaplan förklarade i ett pressmeddelande i våras att ESV kommer att kunna se digitaliseringen av förvaltningen i ett helhetsperspektiv.
– Det är mycket välkommet och kommer att underlätta att sätta den enskilde medborgarens och den enskilde företagarens behov i centrum för utvecklingen av framtidens digitala samhällsservice, säger IT-ministern.
ESV ska, i samarbete med utvalda myndigheter, stötta myndigheterna under de olika faserna i utvecklingsprocessen, bidra till att förbättra regeringens förmåga att styra, samordna och följa upp de statliga myndigheternas arbete med att digitalisera förvaltningen under 2015-2018.
Uppdraget ska slutrapporteras den 15 mars 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *