ESV har avbrutit upphandlingen av ramavtal för EA-system

ESV har beslutat att avbryta upphandlingen av statliga ramavtal för EA-system. Vid anbudsöppningen konstaterades att endast ett anbud hade inkommit.

Upphandlingen har genomförts inom ramen för den statliga inköpssamordningen. Ramavtalet omfattade förnyad konkurrensutsättning och kan därför inte tecknas med endast en leverantör.

Med utgångspunkt från de erfarenheter som upphandlingen gett kommer ESV nu att genomföra en förnyad analys av förutsättningarna för och behoven av ramavtal för EA-system.

ESV avser att återkomma med ytterligare information, efter genomförd analys.

Kontakt:
Birger Tellmann, 08-690 45 30. birger.tellmann@esv.se

Statlig inköpssamordning, Ekonomistyrningsverket | Postadress: Box 45316, 104 30 Stockh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *