ESV startar om upphandlingen av ekonomisystem

ESV har beslutat att avbryta upphandlingen av ramavtal för ekonomisystem inklusive tillhörande driftservice- och underhållstjänster. Upphandlingen kommer att annonseras igen så snart tidsfristen på tio dagar har löpt ut.

ESV annonserade förfrågningsunderlaget om upphandlingen av ekonomisystem den 9 november 2011. Under anbudstiden har det framkommit behov av att justera de kommersiella villkoren i förfrågningsunderlaget.

ESV bedömer att justeringen är nödvändig för att säkerställa målet med upphandlingen: att tillhandahålla ramavtal till myndigheter och servicecenter som ger en god affär för staten på konkurrenskraftiga villkor. Förändringen innebär att upphandlingen måste avbrytas.

ESV kommer att annonsera upphandlingen igen så snart tidsfristen på tio dagar har löpt ut. Under tidsfristen kommer ESV att omarbeta förfrågningsunderlaget och förbereda information om upphandlingen.

Källa: ESV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *