Etisk kod bör styra välfärds­sektorn

Låt fack och arbetsgivare komma överens om välfärden, anser arbetsgivarorganisationen Almega som organiserar en del av de privata företag verksamma inom välfärdstjänster.

Både TCO och Socialdemokraterna i Stockholms län vill se en etisk kod för hur företagen inom välfärdssektorn ska agera. Arbetsgivarna inom Almega välkomnar detta initiativ där arbetsmarknadens parter kan söka en uppgörelse kring riktlinjer för företagande inom välfärden.

– För oss som samlar branscherna inom välfärden är det självklart att vara en aktiv part i arbetet för en bättre välfärd. Vi är beredda att tillsammans med facken diskutera riktlinjer för företagande inom välfärden, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. Frågor som öppen kvalitetsredovisning, transparens, lika villkor, meddelarfrihet och seriöst ägarskap står redan på vår agenda. En diskussion som borde omfatta även offentlig sektors utförare.

Ska vi även i framtiden ha den valfrihet med en mångfald av utförare som vi vant oss vid inom välfärden? Eller ska privata företag i praktiken förbjudas? Det står tydligt att det finns olika viljor inom främst socialdemokraterna.

En väg att lösa frågan, som förts fram av så väl det Socialdemokratiska partidistriktet i Stockholms län som av TCO, är att utarbeta en etisk kod för företagande inom välfärden. Ett sådant arbete kräver att både branscherna och facken gemensamt enas kring viktiga principer.

– Vi har i Sverige en tradition av att arbetsmarknadens parter löser viktiga frågor, ibland i samverkan med politiken. Det har i många fall visat sig vara betydligt bättre än lagstiftning. Jag är övertygad om att vi även kan lösa frågan om hur vi ska organisera en god välfärd och garantera den valfrihet som vi vant oss vid, säger Ulf Lindberg.

Källa: Almega

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *