Ett steg närmare för nytt mediehus vid gamla vattentornet

Gota Media-koncernen, ägare till bland annat tidningarna Barometern och Östran, har meddelat att man vill bygga ett nytt huvudkontor i Kalmar. Kommunen har svarat med att anvisa en tomt strax intill gamla vattentornet och utvecklat en detaljplan.

Detaljplanen blev klar i januari 2012 men har sedan dess varit överklagad i flera steg. Överklagandet är avgjort i sista instans, Mark- och Miljööverdomstolen, och i och med det har detaljplanen vunnit laga kraft. Planområdet omfattar ett större område än enbart den tomt som är aktuell för Gota Medias bygge. En rad olika åtgärder innefattas i det planerade arbetet, däribland förstärkningsarbeten på Vattentornsvägen, ett nytt miljörum, nya parkområden samt ombyggnad av del av Larmgatan.
Ärendet är juridiskt speciellt eftersom det involverar så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Intressenten ska nu ta ställning till ansökan om bygglov. Byggstart kan tidigast förväntas till någon någon gång under 2014. Parkarbetena och ombyggnad av Larmgatan kommer att ske efter att bygget blivit färdigt.

Källa: www.kalmar.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *