EU behövs som garant för fred

Den 9 maj högtidlighålls Europadagen och andra världskrigets slut. Flera inlägg uppmärksammar detta och varnar för ett splittrat Europa.
– Ökade offentliga utgifter är förstås inte något eftersträvansvärt i sig. Tvärtom. Men jag ser med oro på en diskussion där vi med brösttoner raljerar runt nivån på budgeten, innan vi börjat tala om dess innehåll, och vad Sverige får ut av det. Det hävdar EU-kommissionären Cecilia Malmström på debattplats i Svenska Dagbladet (2018-05-09).
Hon menar att avvägningar mellan Sveriges budget och EU:s budget måste förstås som ett samspel, inte ett nollsummespel.

Reformutrymme
Enligt kommissionären bör fokus i diskussionen ligga på vad som bäst görs på unionsnivå, och vad som bäst görs av medlemsländerna. Kanske kan exempelvis besparingar göras inom svenska program för innovation och forskning till förmån för sådana satsningar på EU-nivå?
– Bara genom att ta utgångspunkt i sådana resonemang kan både Sverige och EU ges välbehövligt reformutrymme.
Ytterst handlar det om vad vi vill ha EU-samarbetet till. Stora utmaningar och gränsöverskridande problem löses bäst tillsammans. Och då behövs en budget.

Parlamentariker varnar
I en annan debattartikel (Sydsvenskan 2018-05-09) skriver den svenske europaparlamentarikern Jasenko Selimovic (L) att medlemsländernas politiker sedan länge skyller nationella problem på Bryssel.
Han påminner om att den 9 maj är Europadagen. I många länder inom EU är det en helgdag för att minnas att andra världskriget tog slut och freden kom till Europa.

Jasenko Selimovic (L)
Gemenskapen hårt trängd
Jasenko Selimovic pekar på att den europeiska gemensamhetstanken, som stod på topp hösten 1989 vid Berlinmurens fall, nu är hårt trängd av nationalism och populism.
– Det otänkbara har blivit tänkbart: EU kan falla sönder, varnar EU-parlamentarikern.
För att bevara unionen behöver medlemsländerna ett nytt förhållningssätt.
– EU är Sveriges garant för fred. EU är ett sätt att hantera globalisering. Det kan inte ensamma nationalstater göra längre, avslutar parlamentarikern.
Sydsvenskan:
https://www.sydsvenskan.se/2018-05-09/det-otankbara-har-blivit-tankbart-eu-kan-falla-sonder
Svenska Dagbladet:
https://www.svd.se/granska-innehallet-innan-ni-raljerar-om-eus-budget
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.