EU förnyar e-identifiering

EU-kommissionen presenterade i juni ett förslag till ny förordning för gränsöverskridande e-signaturer och e-identifiering på den digitala inre marknaden.

EU-kommissionen föreslår nya regler för säkra elektroniska transaktioner över gränserna i Europa. Genom den föreslagna förordningen kommer privatpersoner och företag att kunna använda nationella system för elektronisk identifiering för att få tillgång till offentliga tjänster i andra EU-länder där elektronisk identifiering är tillgänglig.

Det skapar även en inre marknad för elektroniska signaturer och betrodda onlinetjänster över gränserna, vilket bland annat kan komma till användning vid e-upphandling.

– Via internet borde privatpersoner och företag kunna bedriva handel på en digital inre marknad utan gränser, säger Neelie Kroes, EU-kommissionens viceordförande. Rättssäkerhet och förtroende är också avgörande, så det behövs en tydligare förordning om elektroniska signaturer och elektronisk identifiering.

– Med ett ömsesidigt godkännande av nationell elektronisk identifiering och gemensamma normer för betrodda tjänster och elektroniska signaturer kan vi hindra en nationell uppdelning av internettjänster och offentliga e-tjänster, och göra livet enklare för miljoner företag och ännu fler privatpersoner.

Den föreslagna förordningen kommer inte att tvinga EU-länder att införa nationella elektroniska id-lösningar. Det finns heller inga planer på att införa ett europeiskt id-system eller en europeisk databas med personlig information.

För elektronisk identifiering ger förordningen rättsäkerhet genom principen för ömsesidigt erkännande och godtagande, som innebär att EU-länder erkänner nationella elektroniska identifieringar som har anmälts officiellt till EU-kommissionen. Det är inte obligatoriskt att registrera sina nationella elektroniska identifieringar, men EU-kommissionen hoppas att många EU-länder kommer att göra det.

Källa: EU-kommissionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *