EU kritiserar återigen skånska avfallskontrakt

I ett så kallat motiverat yttrande kritiserar EU-kommissionen ett antal Skånekommuner för att ha gett kontrakt till samägda avfallsbolag utan föregående upphandling.

Kommunerna Ängelholm och Helsingborg har tilldelat flera kontrakt för avfallshantering till ett bolag som de deläger med andra kommuner. Även kommunerna Tomelilla och Simrishamn har gjort liknande tilldelningar utan föregående anbudsförfarande. Båda dessa bolag är samtidigt aktiva konkurrenter på den privata marknaden för avfallshantering, varför det inte är tillåtet för kommunerna att tilldela dem uppdraget utan upphandling.

Redan i januari 2010 bad EU-kommissionen om ett svar i ärendet men eftersom det svar som Sverige lämnade inte var tillfredsställande tar EU-kommissionen ärendet vidare i nästa formella instans. Nu har man två månader på sig att svara, därefter kommer ärendet att gå vidare till EG-domstolen.

De skånska kommunerna har trotsat en lång rad formella instanser, inklusive Regeringsrätten, Konkurrensverket, JO och EU-rätten. För en tid sedan kunde vi läsa Återvinningsindustriernas debattartikel i ämnet.

 

Källa: EU-kommissionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *