EU vill läsa alla chattar och mejl

EU-kommissionen har lagt ett förslag om att alla människors privata chattar och mejl ska kunna genomsökas.

– Ett auktoritärt verktyg som platsar i en polisstat, menar Katarina Stensson, Piratpartiet. Hon tillägger i en intervju med OFFENTLIGA AFFÄRER att det även finns ett starkt motstånd hos allmänheten.

– FRA-lagen borde rivas upp, inte utökas, det är bara dumt, dyrt och antidemokratiskt att ha kvar den, säger Katarina Stensson i intervjun (se nedan).

Katarina Stensson, Piratpartiet.

Delar av det nu debatterade förslaget har läckt ut och går under namnet Chat control eftersom det tvingar aktörer som tillhandahåller meddelande- och mejl­tjänster att söka igenom meddelanden på ett automatiserat sätt. Därefter ska allt överlämnas till polis.

– För att möjliggöra detta måste de genomsöka aktörerna genomsöka alla människors privata chattar och mejl, menar Katarina Stensson. Hon anser att lagen underminerar grunden för vårt demokratiska samhälle, i stället för att hjälpa.

Källor kan ej skyddas

– När människor inte kan kommunicera privat förlorar bland annat journalister, människorätts­aktivister, läkare, psykologer och jurister möjligheten att skydda sina källor och klienter. Särskilt utsatta personer kan inte skydda sig från vålds­utövare eller söka hjälp. Vissel­blåsare kan inte synliggöra missförhållanden och korruption. Vanliga medborgare kan inte kommunicera i förtroende med varandra, framhåller hon i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Enligt Katarina Stensson öppnar EU-kommissionen med denna lag dörren för en mängd ytterligare auktoritära förslag. I dag ska dessa automatiserade program bara söka efter så kallat CSAM (child sexual abuse material).

Kan användas mot oliktänkande

– När automatiserad övervakning av all privat kommunikation väl är i bruk är det inte svårt att föreställa sig att politiker i framtiden kommer vilja söka efter politiskt oliktänkande eller människor man klassar som hot.

Katarina Stensson påpekar att det är svenska Ylva Johansson (S) som är ansvarig kommissionär för lagförslaget.

– Hon har konsekvent vägrat träffa representanter för civil­samhället och akademiker som jobbar med att skydda medborgares digitala rättigheter. 

OFFENTLIGA AFFÄRER har sökt Ylva Johansson via e-post för att få kommentarer.

Här följer mejl-intervjun med Katarina Stensson:

Vilka möjligheter finns att stoppa förslaget (en riksdagsmajoritet tycks ju vara för) och vad tänker Pratapartiet göra i frågan?

– Vi vet att det finns många enskilda riksdagsledamöter som är negativt eller tveksamt inställda till en utökning av FRA-lagen. Det finns även ett starkt motstånd hos allmänheten. Det vi i Piratpartiet kan göra är att försöka organisera det motståndet, vilket vi redan har påbörjat. 

Anser ni inte att de ökande hoten om spionage, terrorism, gängkriminalitet, m.m. kräver ökad övervakning?

– Jo, men det är väldigt viktigt att skilja på massövervakning och riktad övervakning. Vi är mycket positivt inställda till riktad övervakning mot individer där det finns en misstanke, eftersom detta inte bara är betydligt mer effektivt utan dessutom inte bidrar till ett misstänkliggörande och integritetskränkning av hela Sveriges befolkning. Olika typer av massövervakning har upprepade gånger visat sig inte ha effekt (till exempel NSAs signalspaningsverksamhet som liknar FRAs, datalagringen som man inte kan se någon effekt av enligt en ny utredning från Europaparlamentet). 

– NSA har dessutom lagt ner sin signalspaningsverksamhet nu eftersom de inte fångade några terrorister med den, Frankrike har motiverat en del av sina massövervakningslagar med att man ska ha mer data att byta med andra underrättelsetjänster. Vi vet att FRA har djupt samarbete med utländska underrättelsetjänster så det rimliga är att det är just det de också är efter, inte att fånga svenska brottslingar. FRA-lagen borde rivas upp, inte utökas, det är bara dumt, dyrt och antidemokratiskt att ha kvar den.

Ser på Ekots sajt (15 okt) att försvarsminister Peter Hultqvist ska tillsätta en utredning där frågan ska beaktas. Vet du om den är tillsatt och om direktiv har formulerats?

– Nej, jag vet inte om den är tillsatt ännu. Eventuellt väntar de på resultatet av en annan utredning som ska presenteras 30 november, en utredning om FRA’s internationella samarbete (vi har inte så höga förhoppningar om denna eftersom utredaren är en insider med band till både Morgan Johansson och Säpo, och med en historia av att inte beakta personlig integritet i tidigare utredningar).

Här är regeringens proposition där det beslutades om utredning/översikt av signalspaningslagen, som Ekot refererar till.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *