EU:s bredbandsmål på god väg att nås

PTS Bredbandskartläggning 2013 visar att 57 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2013. Det är en ökning med 4 procentenheter från samma tidpunkt året innan, då 53 procent av alla hushåll och företag hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Ökningen beror på fortsatt utrullning av fiber i accessnätet.

Andelen hushåll och företag som bor i, eller i närheten av, en fiberansluten fastighet uppgick till 70 procent i oktober 2013, vilket är en ökning på 5 procentenheter från oktober 2012. Det indikerar att förutsättningarna är fortsatt goda för att tillgången till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka ytterligare det närmaste året.

PTS uppskattar att ca 36 procent av alla hushåll med nödvändig infrastruktur för att köpa internetabonnemang som medgav 100 Mbit/s hade gjort så i oktober 2013. Det är en ökning med ca 9 procentenheter jämfört med oktober 2012.

Kartläggningen visar också att utbyggnaden av LTE fortsatt mellan oktober 2012 och oktober 2013 och att den största ökningen har skett i områden utanför tätort och småort. I oktober 2013 hade 99 procent av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till bredband via LTE (4G). Motsvarande siffra för hushåll och företag utanför tätort och småort var 96 procent, vilket är en ökning med 16 procentenheter från oktober 2012.

Observera att PTS bredbandskartläggning endast kartlägger tillgången till fast bredband vid hushåll och arbetsställen – dvs. vid fasta punkter. Mobilnät som medger bredband ingår i kartläggningen om de täcker hushåll och arbetsställen. Detta ska inte sammanblandas med tillgången till mobilt bredband i bemärkelsen att bredbandet kan användas överallt där det finns täckning. Bredbandskartläggningen kartlägger alltså inte mobil bredbandstäckning eller yttäckning, dvs. täckning längs vägar, i fritidshusområden och på andra platser där det inte finns stadigvarande hushåll eller fasta verksamhetsställen. Bredbandskartläggningen kartlägger inte heller tillgången till telefoni – varken fast eller mobil. Kartläggningen baseras i sin helhet på insamlad information från marknadens aktörer.

Vidare baseras tillgången till fast bredband via mobilnäten på uppgifter från aktörerna om utomhustäckning, i vissa fall även med krav på riktantenn hos slutanvändaren. Detta gör att tillgången i PTS Bredbandskartläggning skiljer sig från den som har rapporteras inom ramen för PTS Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät*). Anledningen är att där avses täckning för mobil användning och mobiltäckningen redovisas för olika signalnivåer för att efterlikna olika användarsituationer; utomhustäckning med handsfree, utomhustäckning med handburen terminal samt inomhustäckning.

Antal hushåll och företag som saknar bredband fortsätter att minska, både till följd av att befolkningen i de områden som saknar bredband har minskat, och till följd av det täckningskrav PTS ställt i 800 MHz-bandet.

*)PTS-ER-2014:11

Källa: PTS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *