Expert kritisk när skid-VM rundar LOU

Falu kommun kan ha kringgått lagen om offentlig upphandling när dess anläggningar på Lugnets idrottsanläggning rustats för hundratals miljoner kronor med skattemedel.
– Upplägget strider mot LOU utifrån de uppgifter som jag fått, säger till OFFENTLIGA AFFÄRER Andrea Sundstrand, expert på offentlig upphandling, knuten till Stockholms universitet. Man kan inte låta någon annan sköta upphandlingen och sen betala, säger hon.
Falu kommun ochVM-bolaget har kommit överens om att kommunen ska bekosta de kommunägda permanenta anläggningarna på Lugnets skidstadion inför VM. Men kommunen har enligt Sveriges Radio Dalarna och Ekot gett i uppdrag till VM-bolaget att genomföra de nödvändiga köpen. Därmed har konkurrensen åsidosatts.
De flesta fallen gäller byggledningstjänster på Lugnets skidstadion, men också ett vindnät som ska hyras in under VM för omkring 2,5 miljoner kronor, omfattas av ett liknande upplägg.
– Det är ju kommuninvånarnas pengar, man får inte glömma bort det, påpekar Andrea Sundstrand. Genom att inte upphandla missar man i konkurrens och riskerar att köpa tjänsterna till ett dyrare pris. Pengarna som kommunen kunde ha sparat kunde ha använts till kärnverksamheterna.
Det var år 2011 som VM-bolaget, Skid-VM i Falun 2015 AB, bildades, med uppdrag att förbereda och genomföra skid-VM i Falun, rapporterar Sveriges Radio. Kommunen och Svenska Skidförbundet ägde hälften var. Ett år senare valde ägarna dock att även ta in Svenska Skidspelen som delägare vilket fick till följd att kommunen inte längre är majoritetsägare.
Enligt en e-postkommunikation som P4 Dalarna tagit del av var ett uttryckligt syfte att slippa upphandla. Sveriges Radio menar också att kommunen kan ha brutit mot lagen upprepade gånger när arenan byggdes eftersom de låtit VM-bolaget köpa saker som kommunen bekostar och på så sätt kringgått upphandlingslagen.
Kommunchefen Dan Nygren uppger till P4 att upplägget inte bryter mot lagen. Andrea Sundstand gör en annan bedömning.
 – Det är ett kringgående av LOU, det finns inget undantag här, säger hon till OFFENTLIGA AFFÄRER.
OFFENTLIGA AFÄRER har varit i kontakt med Falu kommun där Camilla Sandy på kommunikationskontoret via en länk till ett uttalande på kommunens webbplats låter meddela följande (uttalandet av Jonny Gahnshag, kommunalråd):
– Att bilda ett särskilt bolag för stora evenemang är inget unikt och det finns många skäl till varför det är så. Bland annat för att bolaget kan hantera sponsorpengar, vilket kommunen inte kan. Samtidigt är öppenheten lika stor, det står inskrivet i bolagsordningen att offentlighetsprincipen ska gälla. Däremot gäller inte Lagen om offentlig upphandling eftersom verksamheten inte finansieras av skattemedel, säger Jonny Gahnshag.
Konkurrensverket har öppnat ett granskningsärende och bestämt sig för att gå lite djupare i det här och fråga vad som faktiskt har hänt, vilka avtal det finns mellan de olika aktörerna och vilka produkter och tjänster som har köpts in.  ”Sen ska vi avgöra om det är förenligt med upphandlingsreglerna”, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på Konkurrensverket.

Läs mer på Konkurrensverkets webbplats via länken: http://www.kkv.se/nyheter/konkurrensverket-granskar-falu-kommuns-upplagg-infor-skid-vm/
 

0 thoughts on “Expert kritisk när skid-VM rundar LOU

  1. ”Genom att inte upphandla missar man i konkurrens och riskerar att köpa tjänsterna till ett dyrare pris. Pengarna som kommunen kunde ha sparat kunde ha använts till kärnverksamheterna ..”
    Återigen utgår man från att LOU skulle vara den optimala inköpsprocessen vilket det ytterst sällan är … tror snarare att Falu Kommun sparat pengar till sina invånare genom en effektivare upphandling !

  2. Hej Nils!
    Mycket bra kommentar, tror precis som du att kommunen sparat pengar på att inte följa LOU. Advokater kliar varandra på ryggen, använder man sig inte av LOU kan man inte överklaga och på så vis går Andreas advokatkolleger miste om många miljoner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *