Få myndigheter handlar strategiskt

Få statliga myndigheter har en plan för hur innehållet i den nationella upphandlingsstrategin ska genomföras. Det framkommer i en ny rapport från Upphandlingsmyndigheten.
Rapporten visar att det behövs tydligare styrning av inköpsfrågorna ute hos myndigheterna om inköp ska få den strategiska betydelse som regeringen efterfrågar.
Dessutom framkommer att endast några få myndigheter har påbörjat ett strukturerat arbete på styrdokumentsnivå kopplat till de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin.

Analyserade styrdokument
– Vi analyserade ett antal myndigheters styrdokument för inköpsfrågor för att närmare undersöka kvaliteten på dem. Vi konstaterade att det endast var några få myndigheter som hade initierat ett strukturerat arbete på styrdokumentsnivå kopplat till de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin, säger Anna Lipkin vid Upphandlingsmyndighetens strategienhet.
Myndigheten konstaterar att styrdokumenten endast i ett fåtal fall har ett tydligt strategiskt anslag. Det saknas också spendanalyser hos många myndigheter, enligt Anna Lipkin.

Inställningen är avgörande
Det framkommer också i rapporten att upphandlare vill och ser värdet av att arbeta strategiskt och proaktivt men många upplever att de är fast i en reaktiv roll. De flesta upphandlare beskriver enligt rapporten att tiden och resurserna inte räcker till. Dessutom: det är inte bara resurserna som avgör om inköp blir ett strategiskt verktyg, utan även inställningen hos beslutsfattarna.

Tre tips till GD:ar

Upphandlingsmyndigheten avslutar med tre konkreta tips till generaldirektörer, men även till andra i ledande befattning inom offentlig verksamhet, för att ta ett större ansvar i att upphandla mer strategiskt:

  • Sätt inköp på ledningens agenda.
  • Våga välja fokus.
  • Fatta medvetna beslut.

Läs mer via länken:
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/tre-tips-till-generaldirektorer-i-rapport-om-den-nationella-upphandlingsstrategin/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.